Bartel van GEUNS

Personalia
Geboren: 5 aug. 1805 te Haarlem
Overleden: 24 febr. 1873 te Arnhem
Gehuwd met Hermina Juliana ten Cate uit Enschede.
Hij was de zoon van Mattthias van Geuns (1758 – 1839), dg predikant te Zijpe Noord en Leeuwarden, en Trijntje Cornelisdochter Sytses.
Hij was een broer van Cornelis Sytse van Geuns (1794 – 1827), dg predikant te Nijmegen en Leeuwarden.


Opleiding

proponent: 1829


Ambtelijke loopbaan

Akkrum 11 jan 1829 -     1830
Zaandam Westzijde (Oude Huis) 16 mei 1830 -     1841
Zaandam Westzijde     1841 - 7 aug 1870

 

Publicaties PiCarta tot 4 november 2009

Boeken

 • Wenken en gedachten over armoede, en hare verzachting, beperking en voorkoming / Zaandam / 1855
 • Gods openbaringen aan den mensch : lees- en onderwijsboekje, ten gebruike bij het godsdienstig onderwijs onder de Doopsgezinden / Zaandam / 1851 (2de druk Krommenie, 1860)
 • Beschrijving van Zaandam = Description de la ville de Zaandam / J.C. van Kesteren / 1842
 • Leerredenen, bij de godsdienstige viering der vereeniging van de Vereenigde Doopsgezinde met de Vriesche Doopsgezinde Gemeente te Zaandam (Westzijde) : uitgesproken op den 21sten Februarij 1841 Leendertz, C. / s.n. / 1841
 • Herinneringen aan Taedse Jakles de Hoop, zijne gemeente, leerlingen en vrienden gewijd / Spin / 1838
 • Herinneringen aan D. Donker Hz. / Zaandam / 1841 (SK 2218)
 • Hulde aan T.J. de Hoop bij gelegenheid van het 50-jarig jubelfeest van deszelfs predikdienst op 26 augustus 1827 / Zaandam / 1827

 

Artikelen

 • Preek over I Petr. I : 17b / Letteroefeningen / 1837


Overige bijzonderheden

 • Zijn portret is gelithografeerd door F. Schroeder.
 • Sinds 16 mei 1830 was ds Van Geuns predikant van Zaandam-West (Oude Huis of Vriesche Gemeente). In 1841 had de samensmelting van deze gemeente en die van het “Nieuwe Huis” (Vereenigde Vlamingen en Waterlanders) onder de naam “Friesche-Doopsgezinde gemeente” plaats. De toespraken daarbij door de beide predikanten B. van Geuns en C. Leendertz werden uitgegeven. (Zie onder Boeken)

 

Bronnen

 • Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, deel III, p. 236, 237
 • M.E. II, p. 510