Jacob van GILSE

Personalia
Geboren: 25 jan. 1836 te Koog aan de Zaan
Overleden: 8 juni 1917 te Groningen
Gehuwd met Anna Pieternella Meelboom. Zij kregen twee kinderen: zoon Jan (1861-1935) en dochter Engelina Maria van Gilse (1864-1930).
Was een zoon van Jan van Gilse (1810-1859) - DG predikant te Koog-Zaandijk, Amsterdam en hoogleraar aan het DG Seminarium - en Jeannette Brester.

Opleiding
Proponent: 1860


Ambtelijke loopbaan als predikant

Zaandam West 27 jan 1861 - 20 feb 1870
Groningen 27 feb 1870 - 27 mei 1906


Publicaties PiCarta tot 11 november 2009

Boeken

 • Kerstfeest / Mijs / 1890
 • Een nieuwjaarswensch / Mijs / 1884
 • Dr. Samuel Muller / s.n. / 1875
 • Brief aan de schoolkinderen te Groningen / Groningen / 1874
 • Vier preeken van Jb. van Gilse / Wolters / 1871
 • Staat van de Doopsgezinde Gemeenten in de provincie Groningen op ult. December 1875 / Groningen / z.j.(SK 2009)
 • Het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Groningen herdacht / Groningen / 1915 (SK 2567)
 • Leerrede, over Jac. 2:19 / z.p. / 1871 (SK 5636)
 • Tien preeken / Groningen / 1871 ( SK 5637)
 • De komst van het koninkrijk Gods, naar Matth. 4:12-17 / Haarlem / 1873 (SK 5648)
 • Het beeld van den godsdienstigen mensch naar Matth. 6:9, 10 / Haarlem / 1874 (SK 5656)
 • Feestviering ter gedachtenis aan het vijftigjarig bestaan van de Sociëteit der Doopsgezinde gemeenten in de provincie Groningen / Stoomdrukkerij van J.B. Wolters / 1876 (DDC)
 • Het weeshuis der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Groningen. 1847 – 1897 / Groningen / 1897 (DDC)

 

Artikelen

 • Hervorming, Mattheüs 23:9-11 /  Onze Godsdienstprediking, 1872 (SK 6577)
 • Het beeld van den godsdienstigen mensch. Naar Matth. 6:9, 10 / Taal des geloofs VIII / 1874 (SK 6594)
 • De onmisbaarheid van den Christelijken Geest, Joh. 15:5b / Onze Godsdienstprediking / 1875 (SK 6601)
 • Exegetische studiën; Mattheüs VI, 22-23, Johannes XIX, vs. 11 / Theologisch Tijdschrift X / 1876 (SK 6606)
 • Psalm LXXXIV / Theologisch Tijdschrift XXX / 1896 (SK6806)
 • Paschen / Onze godsdienstprediking / 1900 (SK 6888)
 • Psalm CVIII / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1908 (SK 7103)
 • Bewerkte psalmen / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1910 (SK 7141)
 • Sela / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1911 ( SK 7158)
 • Tijdsbepaling der profetie van Obadja / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1913 (SK 7197)
 • De Engelenzang / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1914 (SK 7206)
 • Jesaja XXIV-XXVII / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1914 (SK 7207)
 • Verklaring van Philippensen II vers 5-11 / Theologisch Tijdschrift / 1917 (SK 7236)
 • Wat is de “Basilica Novorum” te Carthago / Theologisch Tijdschrift / 1886 (SK 10177)
 • Wat te denken van de leer “heb eerbied voor de traditie”?: Referaat door de heer J. van Gilse geleverd op de vergadering van moderne predikanten uit de noordelijke provincien, te Leeuwarden , 16 juli / Bijblad van de Hervorming / 1882 (DDC)
 • Twee artikelen in de Zondagsbode


Brieven

 • Brieven aan Jan te Winkel (1847-1927) ; Brieven over persoonlijke aangelegenheden Em-Ha  / Groningen / 1878-1892

Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Westerman, William Marten / 1867
 • Brieven  / 12XX


Overige bijzonderheden

 • Na Zaandam West werd ds Van Gilse in 1870 predikant te Groningen, een moeilijke gemeente die van twee naar één predikant ging. Na enige jaren deed de gemeente Haarlem een beroep op hem, wat hij niet aannam omdat hij van oordeel was dat de gemeente Groningen, die hem hiervoor zeer erkentelijk was, nog geen nieuwe beroeping aan kon. Ds Van Gilse is de gemeente Groningen 36 jaar trouw gebleven.
 • De Groninger Sociëteit benoemde hem tot erelid omdat hij 31 jaar lang scriba was geweest. 
 • Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurder van de A.D.S. en curator van het seminarium.
 • Ds Van Gilse was aanhanger van het modernisme en was een tijdlang redacteur van het vrijzinnige weekblad De Hervormer.
 • Ook zette hij zich in voor de minderbedeelden, wat hem o.a. een ere-lidmaatschap van de Sociëteit van Handwerkslieden opleverde.
 • Na zijn emeritaat studeerde hij Hebreeuws, wat resulteerde in een aantal artikelen in diverse tijdschriften (zie boven).


Bronnen