GILSE, Jan van

Jan van GILSE

Personalia
Geboren: 19 oktober 1810 te Zaandam
Overleden: 25 mei 1859 te Amsterdam
Gehuwd met Jannetje Brester. Llater met Alexandrina Geertruide Craandijk.
Vader van Jacob van Gilse (1836-1917), DG predikant te Zaandam West en Groningen.

PORTRET: Gravure door W. Steelink in: Amsterdamsche Studenten Almanak, voor het jaar 1858, 27ste jaargang. Er bestaat nog een een afbeelding van Van Gilse, gegraveerd door S. Altmann Jr.

 

 

 


Opleiding

Proponent: 1834
Promotie: 1836

Ambtelijke loopbaan als predikant en in  overige functies

Koog-Zaandijk 14 dec 1834 -   apr 1837
Amsterdam 9 apr 1837 -     1849
als hoogleraar
aan het Doopsgezind Seminarie,
Amsterdam
9 okt 1849 - 25 mei 1859


Publicaties PiCarta tot 10 februari 2010

Boeken
Ter gedachtenis van W. Cnoop Koopmans en B. Hulshoff / S.l. / 1849

Reis naar het Oosten, gedurende de jaren 1836 en 1837 / Schubert, Gotthilf Heinrich von / Müller / 1839

Commentarium exegeticum et criticum in caput XVII Vaticiniorum Ezechielis

Gilse, Janus van / J. Müller & Socium / 1836 (Proefschrift)

Commentatio ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in Academia

Gilse, Janus van / J. Oomkens / 1833

Verspreide opstellen van historischen inhoud / Amsterdam / 1860/61

Twaalftal leerredenen / Amsterdam / 1860

Verspreide bijdragen tot verklaring van de H. Schrift / Amsterdam / 1860

 

Artikelen
Nieuwe bundel preken / De Gids / 1852 (DDC)

Commentaar op de prediker / Godgeleerde Bijdragen / 1855 (DDC)

Nieuwe bundels preken van J.J. van Oosterzee, J.J.L. ten Kate en C.E. van Koetsveld / De Gids XVL / 1852 (SK 6420)

Kerkgeschiedenis in Nederlandsch gewaad / De Gids XVII / 1853 (SK 6428)

Over de vereeniging van de geestelijke en wereldlijke oppermacht in den Kerkelijken Staat / De Gids / 1853 (SK 6429)

Beoordeling van Augustinus’ bekentenissen met ophelderingen door Francken. / De Gids XXII / 1858 (SK 6476)

Brieven
Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan de Vereeniging tot beoefening van de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland / 1855
 • Brieven aan Bull, Abraham Johannes de / 1853
 • Brieven aan Potgieter, Everhardus Johannes / 1852-1859
 • Brieven aan Moll, Willem / 1846
 • Brieven aan de Redactie van De Gids / 1845
 • Brieven van Maatschappij tot Nut van het Algemeen Hoofdbestuur
 • Geschreven door Gilse, Jan van; Hees, P.M.G. van, aan Hulshoff sr., Barend / 1844

Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven aan Beets, Nicolaas / 1851

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 • Brieven van Jan van Gilse (1810-1859), hoogleraar, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) ; Correspondentie van Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) met verschillende personen , Gilse, Jan van / S.l. / 1842-1849


Bijlagen

 • ‘Lijst der gedrukte schriften van Jan van Gilse’ in ‘Levensberigt van Jan van Gilse’ door S. Muller
 • Lijst met artikelen op p. 256 uit het Biogr. Wb. Deel III
 • Zie bijlagen ‘Jan van Gilse, 1810-1859, liberaal theoloog’ door A.G. van Gilse in Doopsgezinde Bijdragen 24 / 1998


Overige bijzonderheden

 • Als student heeft Jan van Gilse twee keer een prijs gewonnen met zijn studies over Obadja en Sirac als antwoord op de prijsvragen van de Leidse Academie en de Groningse Hogeschool.
 • Tijdens zijn ambtsperiode in Amsterdam was Van Gilse zowel curator van het seminarie als bestuurder van de ADS.
 • Hij schreef vele artikelen voor tijdschriften zoals Vaderlandsche Letteroefeningen, De Gids en Godgeleerde Bijdragen.
  Hij was lid
 • van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde sinds 1851,
 • van Teyler’s Godgeleerd Genootschap sinds 1854
 • en vanaf enkele weken voor zijn dood ook van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
  Tevens was Van Gilse
 • hoofdbestuurder van de “Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”,
 • bevorderde hij de belangen van de Doopsgezinde Zendingsvereniging
 • en was hij een tijdlang secretaris voor de Oost-Indische zaken bij het Nederlands Bijbelgenootschap.
 • Verder werkte hij mee aan het ‘Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin’, deel I en II, verschenen in 1854 en 1855.
 • Na Van Gilse’s dood gaf Prof. P.J. Veth alle reeds verschenen en enkele onuitgegeven geschriften uit onder de titel: ‘Verspreide en nagelaten Schriften van Dr. J. van Gilse’, 5 dln (Amsterdam, 1860/61), voorafgegaan door een zeer uitvoerige levensschets.


Bronnen