Pieter Jacob GLASZ

Personalia
Geboren: 17 augustus 1869 te Joure
Overleden: 17 december 1939 te Zeist
Gehuwd met Johanna Hermina Knappert.


Opleiding

Proponent
22 sept. 1896

 

Ambtelijke loopbaan als predikant

Rottevalle-Witveen 15 nov. 1896 - 1898

Alkmaar 5 juni 1898 – 5 juni 1910

Arnhem 12 juni 1910 – 1911

Utrecht 1 okt. 1911 – 30 sept. 1934

             

Publicaties PiCarta tot 17 februari 2010

Boeken

 • Verslag van den zomercursus georganiseerd door de Vereeniging “Woodbrookers in Holland” te Barchem van 26-31 augustus 1912 /  z.p. / 1912 (DDC)
 • Hans de Ries / Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiing, nr. 30 / 1909 (DDC)


Artikelen

 • Een en ander uit de geschiedenis der Alkmaarsche Doopsgezinden vóór 1600 / Doopsgezinde Bijdragen 49 / 1909 (DDC)
 • Een eerlijk maar moeilijk ambt / Zondagsbode / 1905 (SK 7027)


Overige bijzonderheden
In de bijna 24 jaar dat ds Glasz predikant was van de gemeente Utrecht voerde hij vele vernieuwingen door. Tot zijn belangrijkste initiatieven behoren:

 • de oprichting van het gemeenteblad (Ons Maandblad, 1912),
 • de oprichting van het Doopsgezinde Zangkoor (1912),
 • de zgn. Doopsgezinde Kring (gesprekskring, 1912),
 • de Zondagsschool (1913),
 • een Naaikring (eind 1913) en
 • een Jongerenkring (1920),

terwijl hij een vurig pleitbezorger was van

 • elektrisch licht in de kerk (1912) en
 • het plaatsen van de voorzetramen (1922), die nu nog de kerkzaal sieren.
 • Verder was hij waarnemend redacteur van De Zondagsbode.

 

Bron

 • De Zondagsbode 53ste Jaargang, nr. 8, 24 december 1939
 • De Zondagsbode 53ste Jaargang, nr. 9, 31 december 1939
 • De Zondagsbode 53ste Jaargang, nr. 10, 7 januari 1940