Pieter van der GOOT Pz

Personalia
Geboren: 1817 te Zaandam
Overleden: 31 mei 1877 te Amsterdam
Gehuwd met Clasina Margaretha Mabé Grevingh
PORTRET: aanwezig in de universiteit van Amsterdaam, bij de Bijzondere Collecties; ook digitaal toegankelijk via Doopsgezinde Prenten.


Opleiding

Proponent: 1841


Ambtelijke loopbaan als predikant

Wormer-Jisp 11 nov 1841 - 5 jun 1842
Rotterdam     1842 - 13 okt 1851
Amsterdam 2 nov 1851 - 1 jan 1876

 

Publicaties PiCarta tot 17 februari 2010

Boeken

  • Opwekkings-rede bij het verslag ... van het Nederlandsch Bijbelgenootschap / Rotterdam / 1849
  • Geloofsbeproeving en geloofskracht bij christelijke martelaressen / Amsterdam / 1858 (DDC)
  • Verslag van de Vereeniging tot Opbeuring van Boetvaardige Gevallen Vrouwen, te Amsterdam, aan hare stadgenooten, bij haar vijfentwintigjarig bestaan in 1871 / s.n / 1871

 

Overige bijzonderheden

  • Ds. Van der Goot was tijdens zijn predikantschap te Rotterdam lid van Het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Gedurende een reeks van jaren was hij secretaris van de Doopsgezinde Vereeniging tot Verbreiding des Evangelies in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. De zending op Java en Sumatra heeft veel aan hem te danken.
  • Toen ds Van der Goot naar Amsterdam kwam was het Réveil al over zijn hoogtepunt heen, maar hij werd er door beïnvloed en veel leiders van deze stroming, waaronder Da Costa, kwamen vaak naar zijn preken luisteren.
  • Nadat O.G. Heldring de inrichtingen te Zetten had opgericht, was ds. Van der Goot  lid van de Amsterdamse commissie die dit werk ondersteunde. Hij was ook een filantroop, begaan met het lot van de armen, probeerde hij deze mensen met behulp van bijdragen van rijke vrienden te ondersteunen.

 

Bron

  • M.E. II, p. 543