Douwe Simons GORTER

Personalia
Geboren: 3 aug. 1811 te Hindeloopen
Overleden: 27 aug. 1876 te Balk
Gehuwd met Tryntjen Koopmans.
Hij was een zoon van Tiete Sjoerds van der Zee en Simon Gorter (1778-1862), dg predikant te Joure, Hindeloopen, Molkwerum en Zijldijk.
Hij was de vader van Simon Gorter (1838-1871), dg predikant te Aalsmeer en Wormerveer Zuid, en van nog drie zonen en twee dochters.
Hij was de grootvader van de bekende dichter Herman Gorter.


Opleiding

Proponent: 1834


Ambtelijke loopbaan

Warns   okt 1834 -     1854
in combinatie met Staveren 26 okt 1834 - 2 apr 1854
Balk 7 mei 1854 - 27 aug 1876


Publicaties PiCarta tot 3 maart 2010

Boeken

 • Vruchten van onderzoek en strijd in eene veertigjarige Evangeliebediening / Van Druten en Bleeker / 1874
 • Licht- en schaduwzijde der moderne theologie : een tweede getuigenis  / J.B. Wolters / 1862
 • De Christelijke doop : een woord tot voorbereiding van aankomelingen, tot herinnering van gedoopten en tot leering van allen / Goedkoope uitg / Van Druten & Bleeker / 1860
 • De theologie van Pr. J.H. Scholten getoetst, ten opzigte van haar wijsbegeerte, openbaringsbegrip, grond en inhoud des geloofs / Wolters / 1858
 • Godsdienstige lectuur voor Doopsgezinden ; I / verzameld door D.S. Gorter. - 1854. II / verzameld door D.S. Gorter, onder medew. van S. Blaupot ten Cate ... [et al.]. - 1856. III / onder red. van D.S. Gorter en S. Hoekstra Bz., en onder medew. van P. Cool ... [et al.]. – 1858  / Van Druten en Bleeker / 1854
 • De christelijke lijdzaamheid, aangeprezen bij het vertrek der Oud-Doopsgezinden van Balk, die om vrijheid van krijgsdienst naar Noord-Amerika verhuisden / Van Druten en Bleeker / 1853
 • Onderzoek naar het kenmerkend beginsel der Nederlandsche Doopsgezinden  / Van Druten & Bleeker / 1850
 • Open brief aan J. Visscher. De waardering van den kinderdoop betreffende / Utrecht / 1851 (SK 5476)
 • Onderzoek naar den genoegzamen noodzakelijken regel van een christelijk kerkgenootschap / Utrecht / 1852 (SK 5490)
 • Aan den Hoogleraar J.H. Scholten / Utrecht / 1853 (SK 5494)
 • Opmerkingen over het gezag van de schriften des N.T. aan Van der Brugghen / z.p. / 1854 (SK 5508)
 • De persoon van Christus / z.p. / 1858 (SK 5547)
 • De theologie van Prof. J.H. Scholten, getoetst ten opzigte van hare wijsbegeerte, openbaringsbegrip en inhoud des geloofs / Groningen / 1858 (SK 5548)

Artikelen

 • Hans van Overdam en de gemeente der doopsgezinden te Gent in 1550 / Doopsgezinde Lectuur I / 1854
 • Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome / Doopsgezinde Lectuur I / 1854
 • Vijf brieven uit Amerika / Doopsgezinde LectuurI / 1854
 • De christelijke vrijheid / Doopsgezinde Lectuur I / 1854
 • De roeping van den christen / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • De beteekenis van het woord doop / Doopsgezinde lectuur II / 1856
 • De kleeding van den christelijken leeraar / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • Het beroep-preeken / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • Vragen en gedachten / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • De hoogere wereld / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • De vermaning van Joriaan Simons / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • Bijgeloof / Doopsgezinde Lectuur II / 1856
 • De armverzorging / Doopsgezinde Lectuur III / 1858
 • Open brief aan S. Hoekstra Bz. / Doopsgezinde Lectuur / 1858
 • Nadere ontwikkeling van het pligts-beginsel des christendoms / Doopsgezinde Lectuur III / 1858
 • Het eeuwige leven te hebben / Doopsgezinde Lectuur III / 1858
 • De verzenen tegen de prikkels te slaan / Doopsgezinde Lectuur III / 1858
 • Het hospitaal / Doopsgezinde Lectuur III / 1858
 • Geloof en werken / Doopsgezinde Lectuur I / 1854 (SK 6438)
 • De waarde van het sociologisch onderzoek bij kleinere kerkgenootschappen, meer in het bijzonder bij de Doopsgezinden / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1955

Overige bijzonderheden

 • Toen Ds Gorter op 7 mei 1854 intrede deed in de gemeente Balk, was hij daar de eerste gestudeerde en bezoldigde leeraar.
 • Ds Gorter was in 1854, 1856 en 1858 redacteur van de Doopsgezinde Lectuur, voorganger van de Doopsgezinde Bijdragen, waarin een groot aantal artikelen van zijn hand verscheen.


Bronnen