GORTER, Simon (1838)

Simon GORTER (1838)

Personalia
Geboren: 11 dec. 1838 te Warns
Overleden: 5 juni 1871 te Rhenen
Huwde op 21 november 1862 Johanna Catharina Lugt.
Zoon van Douwe Simons Gorter (1811-1876), dg predikant te Warns, Staveren en Balk.
Vader van de dichter Herman Gorter (1864-1927)
PORTRET: De Zondagsbode van 11 december 1938.
Tevens komt een gelithografeerd portret voor in het eerste deel van “Een jaar leven voor de dagbladpers”.

 


Opleiding

Proponent: 1861


Ambtelijke loopbaan als predikant

Aalsmeer (Zijdweg) 3 nov 1861 - 25 mei 1863
Wormerveer Zuid 7 jun 1863 - 1 apr 1870


Publicaties PiCarta tot 17 maart 2010

Boeken

 • Letterkundige studiën / Van Kampen / 1871; 2e dr. 1881 ; 3e dr. 1891
 • "Ik geloof, daarom spreek ik" : een twaalftal nagelaten leerredenen  / Funke / 1871
 • Over Bilderdijk / Wormerveer / 1869
 • Een paar cijfers uit het laatst verschenen verslag van den toestand der gemeente Wormerveer / z.p. / z.d (SK 8207)
 • Een jaar leven voor de dagbladpers; keur van hoofdartikelen uit het Nieuws van de Dag, maart 1870-juni 1871 / Amsterdam / 1872 (SK 9385)
 • Een keurbundel / Nijmegem-Arnhem / 1896 (SK 9386)
 • Proza / Haarlem / 1954 (SK 9877)

Artikelen

 • Het evangelie des kruises: naar Rom. XII : 21 / De Taal des Geloofs / 1869
 • Een groot man en een felbewogen tijd / De Gids / 3e serie V 1867 (SK 6516)
 • Lodensteyn’s liederen / De Gids / 3e serie VI 1868 (SK 6528)
 • Recensie van diverse bijdragen van C.H. Ross / De Gids / 3e serie VII 1869 (SK 10049)
 • Recensie van verschillende bijdragen van G. Keller / De Gids / 3e serie VII 1869 (SK 10050)
 • Over de jongste tentoonstelling in Arti en Amicitiae / 3e serie VIII 1870 (10055)
 • Een verkiezingsroman / De Gids / 3e serie VIII 1870 (10056)
 • Recensie van F. Reuter “Zijn doorluchtigheidje”en “Hanne Nütte” / De Gids / 3e serie IX 1871 (SK 10067)
 • Recensie van J.P.T. du Quesne van Bruchem “Gedichten” / De Gids / 3e serie IX 1871 (SK 10068)

Brieven
Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1871
 • Brieven aan Boekenoogen, L.F. / 1870

Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek

 • Brieven aan Vloten, Johannes van / 1869

Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven van Senaat van het Amsterdamsch Studentencorps, geschreven door Gorter, Simon aan Moll, Willem / 1859

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven aan Ouders / 1858-1871
 • Brieven aan Loman, Jan Christiaan / 18XX


Overige bijzonderheden

 • Ds Gorter heeft vooral als letterkundige naam gemaakt. Tijdens zijn predikantsschap in Wormerveer moest hij vanwege zijn gezondheid (tuberculose) twee jaar naar Arcachon, dat door zijn artikel in De Gids beroemd is geworden.
 • In het jaar dat hij afscheid nam van de dg gemeente in Wormerveer werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • en in 1870 benoemde het Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen hem tot medelid.
 • Na het leraarsambt te hebben beëindigd werd hij hoofdredacteur van het pas opgerichte dagblad “Nieuws van den Dag”, waarin naast al zijn andere artikelen vooral de “Leekensermoenen” in het zaterdagavondblad genoemd moeten worden.
 • In “Een jaar leven voor de dagbladpers” zijn de meeste van zijn dagbladartikelen verzameld. 
 • Zijn Gidsartikelen en andere bijdragen  bracht Prof. De Hoop Scheffer bijeen in “Letterkundige Studiën”, waarvan na zijn vroege dood nog een tweede en derde druk verscheen.


Bron

Nadere informatie, foto's & bronnen, of links naar vindplaatsen daarvan:

Op 8 april 2017 werd op de voorjaarsbijeenkomst van de DHK, in Wormerveer - zijn laatste standplaats als predikant - een teksteditie gepresenteerd van brieven en een keuze uit het proza en de preken van Simon Gorter, geannoteerd, geïllustreerd en van een inleiding voorzien door Eduard Visser.
Het boek heeft als titel 'God, het woord en de tering : Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871)' en verschijnt als deel 8 in de reeks “Manuscripta Mennonitica”.