Simon Henri Nicolaas GORTER

Personalia
Geboren: 25 juni 1885 te Hoorn
Overleden: 2 augustus 1967


Opleiding

Proponent: 21 juni 1910


Loopbaan als predikant en in overige functies

Zijldijk 30 okt 1910 -     1912
Twisk-Abbekerk 17 nov 1912 - 18 okt 1914
Sappemeer     1914 -     1916
Rotterdam 8 jul 1916 -     1916
Apeldoorn     1946 - 27 mei 1951

Redacteur bij “De Opbouw”. In april 1934 samengevoegd met de weekbladen "De Stroom", en "Vrijzinnig Protestantenblad". Het weekblad is een uitgave van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij. De redacteuren zijn o.a.: J.A. de Koning, D. Drijver, S.H.N. Gorter, F. Kleijn, W.R.M. Noordhoff, A. Trouw, W. Verkade, W.J. Wegerif, G.J. Honederdaal en N. Blokker.

Gorter was de eerste hoofdredacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad.

Publicaties

Picarta tot 10-2006

 • Tegen d' avond : tweeënvijftig overdenkingen / De Tijdstroom / 1957
 • Voor de oude dag / Ruys / 1953
 • Waarom zijn wij Doopsgezind? : vraag en antwoord / Algemene Doopsgezinde Sociëteit / 1953
 • 2  Kanselboeken  ten dienste van de Doopsgezinde gemeenten in Nederland  / s.n. / 1948 en 1951 (1948 in DDC)
 • Medewerkers : toespraak bij zijn afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente van               Rotterdam, zondag 6 januari 1946 in de Waalsche kerk  / s.n. / 1946
 • Levende steenen : bij het vijftigjarig bestaan van de Doopsgezinde Gemeente te Apeldoorn, herdacht op 12 en 16 mei 1946 / Doopsgezinde Gemeente / 1946  
 • De schoone herinnering aan de Doopsgezinde Kerk van Rotterdam / L. Hansma / 1941  
 • Langs de vloedlijn / Ploegsma / 1941  
 • "Christ avant tout" : radiorede van H. M. de Koningin over onze taak in deze dagen in verband met moreele en geestelijke herbewapening, gevolgd door twee preeken
 • Wilhelmina / Voorhoeve / 1939  
 • Ter herinnering aan den rouwdienst op 15 december 1938 bij de begrafenis van W.H. toe Water : toespraak  / s.n. / 1938  
 • Herdenking : toespraak bij de herdenking van zijn vijf en twintig jaren predikant-zijn op 30 october 1935, uitgesproken in de Doopgezinde Kerk te Rotterdam, op zondag 10 november 1935  / Maandblad der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / 1935  
 • Doopsgezinde emigratie : radiotoespraak / Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau / 1931  
 • Waarom zijn wij nog Doopsgezind? / Doopsgezinde Gemeente / 1921  
 • Joh. Seb. Bach en de protestantsche eeredienst / Amsterdam / 1910

DDC

 • De emigratie der Russische doopsgezinden; radiotoespraak 1931.
 • Geloof; radiotoespraak 1932
 • Herfsttij; najaarsgroet 1943
 • De korte weg [Stefanus], 9 juli 1944
 • Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau: Oproep geld te storten voor de Russische doopsgezinde emigranten / 1929
 • Doopsgezind Jaarboekje

Artikelen


Brieven

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam

 • 59 Brieven van Gorter Aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1945 t/m 1961 waarvan 47 als redacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad

Leeuwarden, Tresoar

 • Brieven van Zijlstra, Wike Louis aan Gorter

Den Haag, Letterkundig Museum

 • 2 Brieven van Asselbergs, Wilhelmus Johannes Maria Antonius aan Gorter  
 • 3 Brieven van Algemeen Doopsgezind Weekblad geschreven door Gorter aan Rutgers van der Loeff, Anna Maria Margaretha  en  Em. Querido's Uitgeverij (2)
 • Brieven van Kuiper, Johanna E. aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij; Opbouw
 • Gericht aan Gorter, S.H.N. / 1934
 • Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij aan Gorter, S.H.N. / 1930-1939  
 • Ongeveer 150 brieven van Opbouw geschreven door Koning, Johannes Albert de; Drijver, Dirk; Gorter, S.H.N.; Kleijn, François; Noordhoff, Willem Ruurd Martinus; Trouw, Arie; Verkade, Willem; Wegerif, Willem Jan; Hoenderdaal, Gerrit Jan; Blokker, N.
 • Aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij
 • Gericht aan Tricht, Johan Leonard van / 1925-1951  
 • Brieven van Gorter, S.H.N.; Gorter-Schimmel, M.H.
 • Aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1925-1947  


Overige bijzonderheden

 • Gorter was één van de oprichters van het Hollands Doopsgezind Emigrantenbureau.
 • Hij was voorman van de Barchembeweging.
 • Hij hield talloze V.P.R.O.-toespraken.


Bron