Simon Henri Nicolaas GORTER

Personalia
Geboren: 25 juni 1885 te Hoorn
Overleden: 2 augustus 1967
Gehuwd op 4 januari 1915 te Apeldoorn met Margaretha Henriëtte Schimmel (1890-1976); het echtpaar kreeg één zoon.

Zoon van Klaas Gorter (1849-1889), dg predikant te Borne, Zijpe Noord en Zuid en Hoorn.


Opleiding

Proponent: 21 juni 1910


Loopbaan als predikant en in overige functies

Zijldijk 30 okt 1910 -  3 nov 1912
Twisk-Abbekerk 17 nov 1912 - 18 okt 1914
Sappemeer     1914 -     1916
Rotterdam 9 jul 1916 -     1916
Apeldoorn     1946 - 27 mei 1951

Redacteur bij “De Opbouw”. In april 1934 samengevoegd met de weekbladen "De Stroom", en "Vrijzinnig Protestantenblad". Het weekblad is een uitgave van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij. De redacteuren zijn o.a.: J.A. de Koning, D. Drijver, S.H.N. Gorter, F. Kleijn, W.R.M. Noordhoff, A. Trouw, W. Verkade, W.J. Wegerif, G.J. Hoenderdaal en N. Blokker.

Gorter was de eerste hoofdredacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad.

 

Publicaties PiCarta tot 7 juni 2017

Boeken

Tegen d' avond : tweeënvijftig overdenkingen / De Tijdstroom / 1957

Na honderdvijftig jaar : gedenkschrift bij het honderdvijftigjarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam Gorter, S.H.N. / Kerkeraad Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / 1925  

Voor de oude dag / Ruys, Amsterdam / 1953

Waarom zijn wij Doopsgezind? : vraag en antwoord / Algemene Doopsgezinde Sociëteit / 1953

Twee kanselboeken  ten dienste van de Doopsgezinde gemeenten in Nederland  / s.n. / 1948 en 1951 (1948 in DDC)

Medewerkers : toespraak bij zijn afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente van               Rotterdam, zondag 6 januari 1946 in de Waalsche kerk  / s.n. / 1946

Levende steenen : bij het vijftigjarig bestaan van de Doopsgezinde Gemeente te Apeldoorn, herdacht op 12 en 16 mei 1946 / Doopsgezinde Gemeente / 1946  

De schoone herinnering aan de Doopsgezinde Kerk van Rotterdam / L. Hansma / 1941  

Langs de vloedlijn / Ploegsma / 1941  

"Christ avant tout" : radiorede van H. M. de Koningin over onze taak in deze dagen in verband met moreele en geestelijke herbewapening, gevolgd door twee preeken

Wilhelmina / Voorhoeve / 1939  

Ter herinnering aan den rouwdienst op 15 december 1938 bij de begrafenis van W.H. toe Water : toespraak  / s.n. / 1938  

 Herdenking : toespraak bij de herdenking van zijn vijf en twintig jaren predikant-zijn op 30 october 1935, uitgesproken in de Doopgezinde Kerk te Rotterdam, op zondag 10 november 1935  / Maandblad der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / 1935  

Doopsgezinde emigratie : radiotoespraak / Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau / 1931  

Waarom zijn wij nog Doopsgezind? / Doopsgezinde Gemeente / 1921  

Joh. Seb. Bach en de protestantsche eeredienst / Amsterdam / 1910 

De emigratie der Russische doopsgezinden; radiotoespraak 1931. (DDC)

Geloof; radiotoespraak 1932 (DDC)

Herfsttij; najaarsgroet 1943 (DDC)

De korte weg [Stefanus], 9 juli 1944 (DDC)

Bericht über Die Mennonitische Welt-Hilfs-Konferenz vom 31 August bis 3. September 1930 (2de Doopsgezind Wereldcongres, Danzig 1930) Hilfswerk der holländischen Mennoniten en Einwanderung nach Brasilien

Wereldcongres Amsterdam 1936. Die Hilfsarbeit und Auswanderung en Erasmus en Menno

Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau: Oproep geld te storten voor de Russische doopsgezinde emigranten / 1929

 

Artikelen:

Tien jaren emigrantenwerk / Doopsgezind Jaarboekje 34(1935), p. 69-76

Internationale Doopsgezinde Opbouw / Doopsgezind Jaarboekje 30(1931), p. 64-71  

Elders / Doopsgezind Jaarboekje 35(1936) , p. 91-98

In memoriam Ds. B. Haga / Doopsgezind Jaarboekje 37(1938), p. 17-22

De vertroosting der weduwe / Doopsgezind Jaarboekje 38(1939) p. 72-77

In memoriam W.H. toe Water / Doopsgezind Jaarboekje 39(1040), p. 17-24

De schoone herinnering / Doopsgezind Jaarboekje 40(1941), p. 55-60

Destruction and reconstruction of Mennonite churches in Holland / Menn. Life I / januari 1946

Zielzorg / Theologie en Practijk V / 1942

Die Brücke / Doopsgezind Jaarboekje / 23(1933)

Aus Holland / Brücke IV / 1935

Doopsgezinde Russen in Nederland / Doopsgezind Jaarboekje / 35(1926)

Zes artikelen in De Zondagsbode

 

 

DDC

 • De emigratie der Russische doopsgezinden; radiotoespraak 1931.
 • Geloof; radiotoespraak 1932
 • Herfsttij; najaarsgroet 1943
 • De korte weg [Stefanus], 9 juli 1944
 • Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau: Oproep geld te storten voor de Russische doopsgezinde emigranten / 1929
 • Doopsgezind Jaarboekje

Artikelen


Brieven

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam

 • 59 Brieven van Gorter Aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1945 t/m 1961 waarvan 47 als redacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad

Leeuwarden, Tresoar

 • Brieven van Zijlstra, Wike Louis aan Gorter

Den Haag, Letterkundig Museum

 • 2 Brieven van Asselbergs, Wilhelmus Johannes Maria Antonius aan Gorter  
 • 3 Brieven van Algemeen Doopsgezind Weekblad geschreven door Gorter aan Rutgers van der Loeff, Anna Maria Margaretha en Em. Querido's Uitgeverij (2)
 • Brieven van Kuiper, Johanna E. aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij; Opbouw, gericht aan Gorter, S.H.N. / 1934
 • Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij aan Gorter, S.H.N. / 1930-1939  
 • Ongeveer 150 brieven van Opbouw geschreven door Koning, Johannes Albert de; Drijver, Dirk; Gorter, S.H.N.; Kleijn, François; Noordhoff, Willem Ruurd Martinus; Trouw, Arie; Verkade, Willem; Wegerif, Willem Jan; Hoenderdaal, Gerrit Jan; Blokker, N.
 • Aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij
 • Gericht aan Tricht, Johan Leonard van / 1925-1951  
 • Brieven van Gorter, S.H.N.; Gorter-Schimmel, M.H.
 • Aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1925-1947  


Overige bijzonderheden

 • Gorter was één van de oprichters van het Hollands Doopsgezind Emigrantenbureau.
 • Hij was voorman van de Barchembeweging.
 • Hij hield talloze V.P.R.O.-toespraken, gebundeld in “Voor de oude dag” (1953) en “Tegen d’avond” (1957).
 • Tevens was hij de eerste hoofdredacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad.
 • Van 1932-1943 maakte ds Gorter deel uit van de redactie van het Doopsgezind Jaarboekje.
 • In 1948 was hij voorzitter van de commissie Kanselboek ten dienste van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland.
 • Met zijn vriend Dr C.E. Hooykaas was hij hoofdredacteur van De Stroom: Vrijzinnig Godsdienstig Weekblad.
 • Redacteur bij “De Opbouw”. In april 1934 samengevoegd met de weekbladen "De Stroom", en "Vrijzinnig Protestantenblad". Het weekblad is een uitgave van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij. De redacteuren zijn o.a.: J.A. de Koning, D. Drijver, S.H.N. Gorter, F. Kleijn, W.R.M. Noordhoff, A. Trouw, W. Verkade, W.J. Wegerif, G.J. Honederdaal en N. Blokker.
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau


Bron