HALBERTSMA, Joost Hiddes

Joost Hiddes HALBERTSMA

Personalia
Geboren: 23 oktober 1789  te Grouw
Overleden: 27 februari  1869 te Deventer
Gehuwd met Johanna Iskje Hoekema (overleden in 1847), met wie hij vijf zonen kreeg.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1912

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 17 juni 1813


Ambtelijke loopbaan

Bolsward     1814 - 7 okt 1821
Deventer 6 jan 1822 - 26 okt 1856


Publicaties Picarta tot 28 mei 2008

Boeken :295

Artikelen :4

Brieven : 370

 • De Doopsgezinden en hunne herkomst / Deventer / 1843
 • Zie ook de bijgevoegde kopieeën van de bibliografie van Halbertsma in  ‘Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869 Brekker en bouwer’/ Lawerman N.V. Drachten / 1969


Overige bijzonderheden

 • Ds Halbertsma was allereerst Fries en taalgeleerde dit blijkt uit het grote aantal publicaties, meerendeels in het Fries, over Friesland. In ‘Rimen en Teltsjes’ (uitgegeven in 1871), werden de Friese werken van Joost Hiddes en zijn broers Eeltje en Tjalling verzameld. Daarnaast is hij meer dan 40 jaar doopsgezind predikant geweest.


Bronnen

 • M.E. II, p. 631
 • Doopsgezind Jaarboekje 1912
 • Doopsgezind Jaarboekje 1970, p. 79-81
 • Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869 Brekker en bouwer / Lawerman N.V. Drachten / 1961 (met portret op p. 4 en p. 322)

 

nadere informatie, foto's & bronnen of links naar vindplaatsen daarvan:

 • A.P. de Jong: Knooppunt Halbertsma : Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving, Hilversum: Verloren [dissertatie UvA, 2009; klik hier voor de digitale versie]
 • A.P. de Jong: Joost Halbertsma (1789-1869) : Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man [biografie]
 • Hij was de eerste christelijke theoloog in Nederland die, met kennis van de Indiase talen, een verhandeling over Boeddha en het Boeddhisme schreef:
  'Het Buddhisme en zijn stichter' in: De Overijsselse Almanak, 1842