HOLL, Folpmer Jacob de

Folpmer Jacob de HOLL

Personalia
Geboren: 2 november 1869 te Utrecht
Overleden: 19 december 1934 te Baarn
Gehuwd met Tine A. Troelstra.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1936

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 22 juni 1897

Ambtelijke loopbaan als predikant en in overige functies

Mensigeweer 28 nov 1897 - 7 okt 1900
Hindeloopen en Koudum 14 okt 1900 - 4 okt 1903
Den Ilp-Landsmeer 11 okt 1903 - 10 dec 1905
Medemblik 17 dec 1905 - 17 aug 1913
Borne 14 aug 1913 - 3 jan 1926
Purmerend 10 jan 1926 - 29 sep 1929
Leermens-Loppersum 13 okt 1929 - 2 dec 1934
als lector aan het
Doopsgezind Seminarie, Amsterdam
25 sep 1933 - 19 dec 1934

Publicaties Picarta tot 21 november 2007

Boeken

 • De autoriteit der Bergrede. De opstanding / Van Gorcum / 1928
 • De kennis van goed en kwaad: gedachtenwisseling tusschen G. Heymans, F.J. de Holl en R. Kranenburg / Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (Wereldbibliotheek) / 1928

 

Artikelen

 • ‘Jan de Liefde (1814-1869), zijne denkbeelden over de gemeente en zijne vroomheid’ / Doopsgezinde Bijdragen / 1901
 • De objectiviteitstheorie in de ethiek / Theologisch Tijdschrift / 1914 (SK 7209)
 • Over het subjectieve in de zedelijke beoordeling / Tijdschrift voor Wijsbegeerte / 1916 (SK 7249)
 • Over den oorsprong van moraal en zedelijke beoordeling / Tijdschrift voor Wijsbegeerte / 1918 (SK 7285)
 • Over huwelijksmoraal / Tijdschrift voor Zedekunde I / 1919 (SK 7310)
 • Rechtsphilosophie en rationalisme / Tijdschrift voor zedekunde I / 1919 (SK 7311)
 • Karakter en zintuigelijke waarneming / Tijdschrift voor zedekunde II / 1921 (SK 7361)

 

Brieven
Leiden Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan De Gids / 1917

Overige bijzonderheden

 • Ds. De Holl hield zich naast zijn predikantsschap bezig met de ethiek in navolging van zijn leermeester Prof. De Bussy. Hij zette zich ook in voor de “Vereniging voor Gemeentedagen” en zijn lezingen waren vaak het hoogtepunt van studentenconferenties en Landdagen. Op 25 september 1933 werd ds. De Holl op 64-jarige leeftijd benoemd tot  lector aan het Doopsgezind Seminarie. Helaas heeft hij maar één jaar zijn studenten – die hem hoog waardeerden -  zijn kwaliteiten kunnen tonen want in december 1934 maakte een hartverlamming een einde aan zijn werkzame leven.

Bronnen

 • M.E. II, p. 791
 • De Zondagsbode 48 (1934 en 1935), 30 december
 • De Zondagsbode 48 (1934 en 1935), 6 januari
 • De Zondagsbode 48 (1934 en 1935), 13 januari
 • Doopsgezind Jaarboekje 1936, p. 17-28