KIELSTRA, Tjepke

Tjepke KIELSTRA

Personalia
Geboren: Bolsward, 27 april 1852
Overleden: Zeist, 4 febr. 1936
Eerst gehuwd met H.C.W.A. Eger (1853-1892).
In 1894 getrouwd met Maria P. Fak Brouwer (1877-1934)

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1937

 

 

 

 


Opleiding

Proponent 1876

Loopbaan als predikant en in overige functies

Zwartsluis 12 nov 1876 - 30 mrt 1885
in combinatie met Meppel     1879 - 30 mrt 1885
Middelburg 12 jul 1885 - 17 feb 1901
in combinatie met Vlissingen       -  8 jan 1899
in combinatie met Goes       -     1899
als schoolopziener       -     1927
als leraar Hebreeuws
gedurende 20 jaar
      -      

Publicaties Picarta tot 7 november 2007

Boeken

 • Das religiöse Leben : Skizze einer christlichen Glaubens- und Sittenlehre / Paul Haupt / 1932
 • Het godsdienstig leven : een schets der Christelijke geloofs- en zedeleer / 2e, 3e,  4e  en 5e dr. / Amsterdam / 1890, 1901, 1914 en 1918
 • Herziening der Leerplichtwet / Oegstgeest etc. / 1913
 • Proeve eener gewijzigde leerplichtwet door eene commissie uit de Vereeniging van Arrondissements-schoolopzieners / Leiden / 1907    2  identieke titels
 • Hans Denck : 1498-1527. Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, nr. 3 / s.n. / 1897
 • Een voorganger herdacht : leerrede ter nagedachtenis van A.M. Cramer  te Middelburg: 16 Dec. 1894 / Middelburg / 1894
 • Het godsdienstig leven : eene schets der Christelijke geloofs- en zedeleer / Amsterdam / 1883
 • Psalm 84. De vreugde van den godsdienstigen mensch. Leerrede, uitgesproken 11 Jan. 1880, bij de inwijding van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Meppel / Zwartsluis / 1880 (SK 5695)
 • Luc. 18:8b. Zou Jezus geloof vinden? Een gewetensvraag. Afscheid te Middelburg, 17 febr. 1901 / Middelburg / 1901 (SK 5836)
 • Als de vogelen des hemels en de bloemen des velds; leerrede te Noordwijk 24 Nov. 1912 /z.p. / 1912 (SK 5902)
 • Na vijftig jaar; 1876-12 November-1926. I Korinthen 1:23, 24. De Prediking van Christus en dien gekruisigd / Zeist / 1926 (SK 5969)
 • Over Oud-Evangelische Gemeenten (M.E. III, p. 174)
 • De arbeid eigenaar eener woning (D.J. 1937, p. 27)
 • Een oudendagspensioen (D.J. 1937, p. 27)

 

Artikelen

 • Recensie: J.F. Herbarts’s metaphysic, psychologie en ethiek, door H. Raaf (SK 7057)
 • Aan Jezus’ graf. Matth. 27:57-60 (D.J. 1909)
 • Godsverheerlijking. Psalm 150 (D.J. 1915)
 • De rechtstoestand der Doopsgezinde Gemeenten in Nederland. (Commissierapport uitgebracht in de vergadering der Vereeniging van Doopsgezinde gemeenten in Overijssel enz. 22 Juni 1881 / Doopsgezinde Bijdragen / 1882
 • Nog eens de rechtstoestand der Doopsgezinde gemeenten in Nederland. / Doopsgezinde Bijdragen / 1883
 • Het Munsterse oproer. 1534-1535 / Doopsgezinde Bijdragen / 1888 (Register DB)
 • 2 Artikelen in de Zondagsbode (SK)

 

Overige bijzonderheden

Vanuit Zwartsluis bediende ds Kielstra ook Meppel en slaagde erin hier een zelfstandige gemeente te stichten met een eigen kerkgebouw.

Ook in Zeeland ging hij voortvarend te werk. In zowel Middelburg en Vlissingen, als ook in het zieltogende Goes was hij een geliefd redenaar en slaagde hij erin drie kerken te bouwen. In 1892 richtte hij in Middelburg de ’Kamer van navraag’ op, die zich inzette voor de armenzorg.

Verder was ds Kielstra betrokken bij de oprichting van ‘De Zondagsbode’ in 1894 en bij de start van de Commissie voor de Doopsgezinden in de Verstrooiing.

Vanaf 1916 woonde hij in Zeist waar geen doopsgezinde gemeente was. Door zijn toedoen werd er in 1921 een doopsgezinde gemeente gesticht en de nieuwe kerk werd in 1933 ingewijd door ds Kielstra, die toen 81 jaar oud was.

Bron

 • M.E. III, p. 174
 • De Zondagsbode jg. 49 nr. 15 (1936), 9 februari
 • De Zondagsbode jg. 49 nr. 16 (1936), 16 februari
 • Doopsgezind Jaarboekje 1937, p. 25-33 (met portret t.o.p. 24)