KRIJTENBURG, Jacob

Jacob KRIJTENBURG

Personalia
Geboren: 23 juli 1915, te Harlingen
Overleden: 8 december 1960, te Heesch (NB)
Huwelijk met Anna Clara Büch (1917-1953) doopsgezind predikant te Twisk-Abbekerk en Medemblik op 7 juli 1942 te Leeuwarden. Zij kregen twee zonen en twee dochters.
2e huwelijk van Jacob (Jaap) Krijtenburg met Miena Aleida Liefferink (1915-1980), op 22 juli 1955 te Joure. Hij kreeg sindsdien met haar nog twee zonen.

PORTRET: familiearchief

 

 

Opleiding
Proponent: 29 mei 1942

Ambtelijke loopbaan als predikant

Twisk-Abbekerk 19 jul 1942 -      
in combinatie met Medemblik 26 jul 1942 - 18 aug 1946

Veenwouden

25 aug 1946 - 29 apr 1951
in combinatie met Kring Zwaagwesteinde (vanaf 9 maart '47 gemeente) & Kring Buitenpost 1 sep 1946 - 9 mrt 1947
Joure 6 mei 1951 - 21 jun 1959
Nijmegen & Kring Den Bosch 5 jul 1959 - 8 dec 1960

Publicaties Picarta tot 16 november 2006

Boeken

 • Geen woorden, maar kracht / Hilversum: I.K.O.R. / 1954
 • Op uw wegen zal het licht schijnen / Joure / 1953 (DDC)
 • Preek voor het heilig avondmaal / Joure / 1957

Overige bijzonderheden

Ds Krijtenburg overleed ten gevolge van een tragisch auto-ongeluk.

Bronnen

 • A.D.W. 15 (1960), 17 december (I.M. door J.P. Keuning)
 • Doopsgezind Jaarboekje 1962, p. 11-12 (I.M. door R. de Zeeuw)

nadere informatie, foto's en bronnen of links naar vindplaatsen daarvan

 • Zijn proponentsscriptie van 29 mei 1942, was getiteld:
  'Over beoordelen in moraal en geloof',
 • Studiegenote en eerste vrouw Anna Clara Büch was een jaar vóór hem al proponent en werd doopsgezind predikant op dezelfde plek die hij vanaf hun huwelijk in- en over zou nemen. Zij bleef in haar kwaliteiten van theoloog, pastor en prediker niettemin wel actief in de gemeenten waar hij stond; tot haar gezondheid het niet meer toeliet.
 • De tweede zoon, (het derde kind) uit het eerste huwelijk stierf heel vroeg.
 • De eerste dochter, Minke Krijtenburg (1944-2006) studeerde midden jaren '60 enkele jaren theologie aan de UvA en aan het doopsgezind seminarie, maar kon de studie vooral wegens een ernstige ziekte niet voltooien.
 • Zijn latere tweede vrouw, M.A. Liefferink, werkte als - inwonend - gezinsverzorgster de laatste drie maanden van het leven van zijn vrouw A.C. Büch, toen die al ernstig ziek was, in de pastorie en zij bleef, na het overlijden van Büch, tot aan haar huwelijk in die functie werkzaam.
 • Bijzondere belangstelling had hij voor het jeugdwerk.
 • Hij was medeoprichter en gedurende tien jaar lid en ook voorzitter van de Adviesraad van de Mennisten Bouwersfederatie.
 • In zijn tijd in Joure nam hij het initiatief tot een jeugdkerk, om 8:30 uur op zondagochtend.
 • In zijn tijd in Friesland was hij onder andere bestuurder van de FDS.
 • Hij leverde voorwerk voor de stichting van een zelfstandige doopsgezinde gemeente Buitenpost, die iets na zijn vertrek uit de gemeente Veenwoude-Zwaagwesteinde-Buitenpost daadwerkelijk werd opgericht.
 • Sinds zijn studententijd én als predikant was hij actief betrokken bij de (christelijke) geheelonthoudersbeweging.
 • Hij was een overtuigd christen-pacifist: lid van Kerk & Vrede en sociaal-democraat en lid van de PvdA.
 • Nam, met zijn gezin, tijden de Duitse bezetting Joodse onderduikers op in de pastorie van Twisk.
 • In 1960 verzorgde hij tweemaal een ochtendwijding via de radio: op 19 januari bij de A.V.R.O. en op stille zaterdag 16 april bij de V.P.R.O. mét puntjes.
 • In 1960 trad hij toe tot de (landelijke) Oecumenische Jeugdcentrale van de Raad van Kerken.
 • Hij was al in zijn jeugd een internationaal erkend probleemschaakcomponist en publiceerde tenminste tussen 1930 en 1932 in o.a. het tijdschrift “Aachener Anzeiger” en in het “Tijdschrift van de Nederlandsche Schaakbond”, later opgenomen in twee bundelingen uit “The Christmas Series” van Alain C. White: ‘Problems by my friends’ (1931) en ‘Conspiracy’ (1935).
 • Jaap Krijtenburg was in zijn door de DG Nijmegen ter beschikking gestelde Volkswagen Kever, op weg naar de ‘verstrooiden’ in de ‘Kring ’s Hertogenbosch’, toen hij op 8 december 1960, in de mist, op de Rijksweg naar Den Bosch, ter hoogte van Heesch bij Oss, frontaal botste op een vrachtwagen, wat, mèt het hierdoor volledig uitbranden van de auto zijn dood veroorzaakte.

nadere Bronnen:

 • Algemeen Handelsblad 9 december 1960
 • Verwelkomingsbrief van Albert van den Heuvel, bestuurslid van de Jeugdraad van de RvK, voorjaar 1960
 • via de familie doorgegeven kennis, mondeling en op papier
 • Foto afkomstig uit familiearchief