Vincent LOOSJES

Personalia
Geboren: 24 november 1855 te Amsterdam
Overleden: 19 september 1932 te Amersfoort
Gehuwd met Wilhelmina Willers, 2 kinderen, dochter Hendrika Margarethe en zoon Adriaan
Zoon van Adriaan Loosjes (1828-1902), DG predikant en Margaretha van Geuns (1855-1932)

PORTET: Doopsgezind Jaarboekje 1934

 

Opleiding
Proponent: 25 september 1878


Ambtelijke loopbaan als predikant

Wieringen 30 mrt 1879 - 6 jun 1881
Blokzijl 10 jul 1881 - 26 apr 1886
Beemster-Oosthuizen 9 mei 1886 - 9 nov 1890
Sneek 16 mrt 1890 - 3 mrt 1912
Amsterdam 10 mrt 1912 - 3 apr 1921

Publicaties Picarta tot 28 nov. 2007

Boeken

 • Prikkels en pluimen / Aphorismen  / Arnhem / 1919
 • Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. 1815-1915. Met pltn. en portr. / s.n. / 1915 2 identieke titels
 • Van de levensmarkt  / Loosjes / 1913  2 identieke titels
 • Bitter en zoet : aphorismen : A.J. / Assen / 1909
 • Lijst van boeken : een leiddraad bij de samenstelling of aanvulling der volksbibliotheken
 • Looy, S.L. van / S.L. van Looy / 1904
 • Kameleon / Sneek / 1899,  2e druk 1901
 • Evangelie en leven Wagner, C. / Haarlem / 1897
 • Louis Bonaparte : de Koning van Holland / Amsterdam / 1888  3 identieke titels
 • Fräulein Luise / Haarlem / 1884
 • Des Tempels vergankelijke luister. Leerrede over Marcus 13, v. 1 en 2, gehouden  den 10den April 1892, in de Doopsgezinde Kerk te Sneek, ter herdenking van haar vijftig-jarig bestaan (SK 5787)
 • Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten. Rede gehouden te Leeuwarden in de vergadering der Friesche Doopsgezinde Sociëteit, den 22sten Mei 1902 / Haarlem / 1902 (DDC)
 • Edel Metaal, 3 novelles door R. Hellemans Jr. (pseudoniem) /Haarlem / 1883
 • Menschenleven / 10 schetsen en nouvelles / Haarlem / 1886
 • Het Portret van Jerôme / Haarlem / 1891
 • Een Hellevaart / Amsterdam / 1892
 • Rinske Sonnema / Sneek / 1896, 2e druk 1897 en 3e druk 1923
 • Van de Levensmarkt. 41 Artikelen, verschenen in het ‘Nieuws van den Dag’ en zijn ‘Zondagsblad’ 1902-1910 / Haarlem / 1913
 • Prinsesselied (voor H.K.H. Prinses Juliana) / muziek van Leo Mens / 1909
 • De geboren Koning der Joden. Amsterdamsche kerstvertelling / Nijkerk / 1922

 

Artikelen

 • Mignon (Naar Goethe) / Kunstkronijk / 1873
 • Gekunsteld en waar, door Kerdalëus; Drie gedichtjes / Groninger Studenten-Almanak / 1876
 • Adriaan Loosjes (geb. 4 Augustus 1828, overl. 21 Juni 1902) / Doopsgezinde Bijdragen / 1904 (SK 3146)
 • Levensbericht van Willem Isaac Leendertz / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Handelingen en Levensberichten / 1917/18 (SK 3307)
 • Johan Erval / Geloof en Vrijheid / 1894 (SK 6771)
 • Gods woord een licht op ons pad / Overdenkingen / 1915 (SK7242)
 • Levensbericht van W.P. Kops / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden / 1922-1923 (DDC)
 • Hun lieveling / Nederland / 1887
 • Een merkwaardig geschrift / Tijdspiegel / 1890
 • Freekie / Nederland / 1889
 • Piet van ’t Groote Badhuis / Weekblad  de Amsterdammer / 1889
 • In een vertrouwelijk oogenblik / Schetsboek der Vereeniging van Nederlandse Letterkundigen / 1911
 • “Der neue Paganini”, Eene Reisherinnering van R. Hellemans Jr (pseudoniem) / Nederland / januari 1912
 • Drie boekbesprekingen / Geloof en Vrijheid / 1894-1895
 • Bij ’t duin. Gedicht / Elsevier’s geïll. Maandschrift / juli 1895
 • Droom mee. Gedicht / Elsevier’s geïll. Maandschrift / oktober1897
 • Neerlands Taal. Gedicht / Neerlandia / 1910
 • Regendag. Volksliedje met muziek van den dichter. Eerst geplaatst in het Nederlandsch Volksliederenboek 1913, daarna in bijna alle andere volksliederenbundels
 • Boerenvrijage (Wij met ons beiden). Volksliedje met muziek van de dichter; woorden ontleend aan de bundel “Menschenleven”. Eerst geplaatst in bovengenoemd volksliederenboek (1913).
 • Daar komen de jongens van Holland aan. Marschlied voor het gemobiliseerde Nederlandsche leger. Muziek van V. Loosjes Azn, woorden van A. Loosjes. Eerst geplaatst in de zangbundel voor het Nederlandsche leger (1915).
 • De komst van het Godsrijk. Gez. 171. Vervolgbundel Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam / 1916.
 • Herinneringen uit mijn jeugd. Maandblad der Ver. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam / 1920
 • Beneden bij den waterval. Volksliedje. Muziek van de dichter, bewerkt door L. Adr. Van Tetterode. Volkszangbundel van K. en J. Veldkamp / 1924
 • 2 Artikelen in de Zondagsbode
 • Ruim 100 gedichten in de Zondagsbode en het Doopsgezind Jaarboekje.

 

Brieven

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven aan Moll, Willem / 1925
 • Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1919-1920
 • Brieven aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1919-1925
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1912
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1909
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1905
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1904
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1903
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1902
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1901
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1900-1901
 • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. aan De Erven Loosjes, gericht aan Loosjes, Vincent / 1899

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Documentlevering

 • Brieven aan Kempenaer, Aafke de / 1925
 • Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam
 • Brieven aan Stockum Jr, W.P. van / 1915
 • Brieven van De Geïllustreerde Bijbel, N.V.Geschreven door Loosjes, Vincent aan Muller, Gerard Gustaaf / 1907
 • Brieven van De Geïllustreerde Bijbel, N.V.Geschreven door Loosjes, Vincent aan Muller, Gerard Gustaaf / 1907

Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven van De Erven F. Bohn aan Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Gericht aan Loosjes, Vincent / 1914
 • Brieven aan A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. Gericht aan Frentzen, Carl Georg / 1908
 • Brieven van De Geïllustreerde Bijbel, N.V.Geschreven door Loosjes, Vincent aan Muller, Gerard Gustaaf / 1907
 • Brieven van De Erven F. Bohn  / 1906
 • Brieven van Poolman, Gusta / 1905
 • Brieven van De Erven F. Bohn / 1903-1904
 • Brieven van De Erven F. Bohn / 1902
 • Brieven van De Erven F. Bohn / 1901
 • Brieven van Beets, Nicolaas / 1895
 • Brieven van Hamerling, R. / 1887
 • Brieven van Geibel, E./ 1874
 • Brieven van Weber, G. / 1873

 

Overige bijzonderheden

 • Ds Loosjes was naast predikant en schrijver ook dichter: gedichtjes, volks- en kinderliedjes en later gedichtjes van godsdienstige aard die het licht zagen in ‘de Zondagsbode’ en het ‘Doopsgezind Jaarboekje’.
 • In 1902 trad hij op als jaarpresident van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit. Later, als predikant in Amsterdam, werd hij voor die gemeente tot lid van het bestuur der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit gekozen en vervolgens door het bestuur tot curator van het Doopsgezind Seminarium benoemd.
 • Vanaf 1889, toen ds Loosjes lid werd van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, heeft hij nooit een jaarvergadering overgeslagen.
 • In Sneek werd overal de vlag uitgestoken toen hij zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde.

 

Bronnen

 • M.E. III, p. 392
 • Zondagsbode 40 (1926),  7 november
 • Zondagsbode 40 (1926),  14 november
 • Zondagsbode 40 (1926),  21 november
 • Zondagsbode 40 (1926),  28 november
 • De Zondagsbode 45 (1932), 25 september
 • Doopsgezind Jaarboekje 1934, p. 21-28 (met portret als frontispice)
 • Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1932-1933, p. 152-174