LULOFS, Sicco

Sicco LULOFS

Personalia
Geboren: 23 januari 1849 te Amsterdam
Overleden: december 1927 te ‘s-Gravenhage
Gehuwd. Hij has zes kinderen.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1929

 

 

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 1872


Ambtelijke loopbaan als predikant

Broek op Langendijk 1 dec 1872 - 29 aug 1875
Winterswijk 12 sep 1875 - 2 sep 1877
Koog-Zaandijk 23 sep 1877 - 31 mrt 1889
Deventer 14 apr 1889 - 28 apr 1901
's Gravenhage 5 mei 1901 -   dec 1927


Publicaties Picarta tot 6 februari  2008

Boeken

 • Hervormingspreek. Uitgesproken 29 Oct. 1876 / Winterswijk / ca. 1876 (SK 5671)
 • Verarming en opzien tot God / Den Haag / z.j. (DDC)


Artikelen

 • Het Mennofonds / Doopsgezind Jaarboekje /1921 (SK 3353)
 • Leerrede over 1 Petr. 2:17: Hebt de Broederschap lief. Ter herdenking van het 100-jarig bestaan der Alg. Doopsg. Soc. Op 8 Okt. 1911 uitgesproken te ’s-Gravenhage / Doopsgezinde Bijdragen / 1911 (SK 7167)


Brieven
Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1926

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven van Adama van Scheltema, Carel Steven  / 1912
 • Brieven van J.D. Lulofs & Co, geschreven door Lulofs, Sicco aan Adama van Scheltema, Carel Steven / 1907-1924
 • Brieven van den I.S.S.A., geschreven door Lulofs, Sicco aan Het Historisch Litterair Leesgezelschap Clio, gericht aan Teding van Berkhout, Hieronymus Nicolaas / 1870

Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Westerman, William Marten / 1869


Overige bijzonderheden

 • Ds Lulofs heeft zich tijdens zijn leven nooit willen laten eren en huldigen. Hij had een hekel aan lofspraak en vond dat hij geen recht op verering en huldiging had. Alleen zijn oudste zoon, zijn oudste dochter en zijn oudste kleinzoon mochten hem bij de crematie te Westerveld  met enige woorden herdenken!
 • Bijna 56 jaar is hij als predikant werkzaam geweest in de broederschap, waarvan 26 jaar in Den Haag.
 • Verder had ds Lulofs bijna 40 jaar zitting in het bestuur van de A.D.S. en was hij twee keer voor een jaar voorzitter.
 • Ook was hij acht jaar voorzitter van het College van Curatoren van de Kweekschool.
 • 35 Jaar zat hij in het bestuur van de Zondagsbode
 • en tot zijn dood fungeerde  hij als voorzitter van de commissie tot “De Zondagsbode“ en van de stichting: “Het Mennofonds”.
 • Buiten de broederschap had hij zitting in het hoofdbestuur van de Volksbond tot bestrijding van drankmisbruik
 • en hij zat in het hoofdbestuur van de Protestantenbond.

 
Bronnen

 • M.E. III, p. 413-414
 • De Zondagsbode 41 (1927), 18 dec.
 • Doopsgezind Jaarboekje 1929, p. 21-37 (met foto als frontispice)

nadere informatie, foto's en bronnen of links naar vindplaatsen daarvan:

Anton Constandse (1899-1985), journalist, romanist, schrijver en later in zijn leven anarcho-syndicalistisch én atheïstisch agitator, deed eind jaren '10, nadat hij enkele jaren catechisatie bij ds. Lulofs gevolgd had, openbare belijdenis van zijn geloof en liet zich dopen. Hij noemde Lulofs "een man om nooit te vergeten". Zie: BWSA.