Christiaan MULLER

Personalia
Geboren: 1813 te Zaandam
Overleden: 16 juni 1896 te Haarlem
Gehuwd met Isabella de Clercq (1814-1844), op 29 nov. 1838 te Amsterdam. Opnieuw gehuwd met Trijntje Prince (geb. in 1819) op 17 okt. 1861 te Wormerveer.
Hij was de zoon van Samuel Muller (1785-1875), die doopsgezind predikant was te Zutphen, Zaandam Oost en Amsterdam én hoogleraar aan het seminarie aldaar.

Opleiding
Proponent: 1838

Ambtelijke loopbaan als predikant

Koog-Zaandijk 23 dec 1838 - 26 apr 1868

Publicaties PiCarta tot 14 nov. 2012

Boeken

  • Leerrede over Handelingen XIII, vs. 36a. : gehouden den 10den November 1850, na het overlijden van ... Jan Bruin Wz., in leven leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Koog en Zaandijk, den 4den Nov. 1850 Muller, Christiaan / s.n. / 1850
  • Leerrede over Johannes XVI: vs 32 : gehouden den 5den Januarij 1845, in de Doopsgezinde gemeente te Koog en Zaandijk, na het overlijden zijner echtgenoote Isabella de Clercq, 19 Dec. 1844 Muller, Christiaan / s.n. / [1845]

Brieven

  • Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam
  • Brief van Theodoor Reichelt aan Christiaan Müller Reichelt, Theodoor / Amsterdam / 1866

Bron

  • M.E. III, p. 768