PASMA, Frans Hendriks

Frans Hendriks PASMA

Personalia
Geboren: 27 oktober 1886 te Joure
Overleden: 14 augustus 1970 te Haarlem
Gehuwd met Willemina Henderika Jeens Sytsma te Groningen op 20 juli 1916. Zij hadden twee dochters.

FOTO: Doopsgezind Jaarboekje 1971

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 24 juni 1913

Ambtelijke loopbaan als predikant

Mensingeweer 2 nov 1913 - 30 jul 1916
Dantumawoude 6 nov 1916 - 24 jul 1921
Grouw 31 jul 1921 - 4 nov 1951

Publicaties Picarta tot 4 september 2018

Boeken

 • Doopsgezind Handboek Pasma, F.H. / [Amsterdam] / [1954]
 • De Friese Doopsgezinde Gemeenten in de laatste halve eeuw Pasma, F.H. / Friese Doopsgezinde Sociëteit] / [1947]
 • De Doopsgezinden te Grouw : gedachtenisrede uitgesproken 10 november 1929
 • Pasma, F.H. / Van der Spoel / 1930
 • Onze Vermaning, 1767-1917 : gedachtenisrede, uitgesproken 23 Augustus 1917
 • Pasma, F.H. / Van der Meulen / 1917
 • De weerloosheid en het overheidsambt bij de Doopsgezinden der XVIe eeuw (Seminarisch Proefschrift) Pasma, F.H. / [S.n.] / 1913
 • En zij herstelden het Huis Gods. Gedachtenisrede uitgesproken op 15 Sept. 1940 ter gelegenheid van de inwijding van het herstelde Kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Irnsum / gestencilde uitgave / 1940 (DDC)
 • Zo heb ik het ervaren. Gebundelde inleidingen voor het Convent van Doopsgezinde predikanten in de Ring Utrecht – het Gooi in de jaren 1963 & 1964 / A.D.S. / 1968 (DDC)
 • De A.D.S., 1940-1945. Redevoering voor de eerste Doopsgezinde Landdag in 1947 / 1947
 • De laatste rector van de Latijnse school te Dokkum en Albertus Samuel Carpentier Alting / Dokkum / z.j. (DDC)

 

Artikelen

 • A.D.S.-voorzitter in oorlogstijd / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap /  1963
 • Van een achttiende-eeuws doopsgezind predikant te Dokkum (Feike Hiddes van der Ploeg 1736-1790) / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1963.
 • Diverse artikelen in De Zondagsbode en het A.D.W.
 • Uilke Reitzes / Doopsgezind Jaarboekje / 1931 (SK 3478)

Brieven
Leeuwarden Tresoar afd. IBL

 • Leeuwarden, FLMD : 091.406.1.468.1 / Brief van Frans Hendriks Pasma (1886-1970) aan Jacob Jetzes Kalma (1907-1991) Pasma, Frans Hendriks / Hilversum / 1959-12-08
 • Leeuwarden, FLMD : 085.200.3.22 / Brief van Frans Hendriks Pasma (1886-1970) aan Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979) Pasma, Frans Hendriks / Hilversum / 1953-08-19

Overige bijzonderheden
Ds Pasma was:

 • sinds de prille jaren lid van de Gemeentedagbeweging in Friesland,
 • steunpilaar van de Doopsgezinde Jongeren Bond,
 • een der leidende figuren in de Friese Doopsgezinde Societeit en benoemd tot erelid,
 • lid van het bestuur van de A.D.S. en voorzitter van 1940-1945,
 • lid van het College van Curatoren van het Seminarie
 • een van de ontwerpers van een betere pensioenregeling voor alle Doopsgezinde predikanten,
 • vanaf de oprichting in 1947 tot aan zijn dood een actief bestuurslid van het hulpwerkorgaan “ Bijzondere Noden “,
 • degene aan wie de Broederschap het Menno Simonskerkje te Witmarsum te danken heeft dat in 1961 ter gelegenheid van de Menno-herdenking in gebruik werd genomen,
 • Ridder van Oranje-Nassau.

Bronnen

 • A.D.W. 29(1970), 22 augustus
 • A.D.W. 29(1970), 29 augustus (met foto)
 • M.E. IV, p. 121-122
 • Doopsgezind Jaarboekje 1971, p. 20-22 (I.M. met portret op p. 20)