PLANTENGA, Broer Pieter

Broer Pieter PLANTENGA

Personalia
Geboren: 15 december 1865 te Zutphen
Overleden: 28 mei 1929 te Haarlem
Gehuwd met Lina H.L. Wijsman, met wie hij twee zonen kreeg.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1930

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 1892


Ambtelijke loopbaan  als predikant

Meppel 26 feb 1893 - 6 jun 1897
Wormerveer (Zuid) 13 jun 1897 - 2 okt 1898
Arnhem 9 okt 1898 - 22 sep 1901
Haarlem 29 sep 1901 - 1 nov 1927

Publicaties Picarta tot 30 januari 2008

Boeken

 • Verslag omtrent de Vereeniging ter behartiging van de godsdienstige belangen der doopsgezinde broeders en zusters in de Verstrooiing over 1905-1910 / Geschriftjes ten behoeve van de doopsgezinden in de Verstrooiing, nr. 34 / 1910 (SK 2530)
 • Verslag omtrent de Vereeniging ter behartiging van de godsdienstige belangen der doopsgezinde broeders en zusters in de Verstrooiing over 1910-1915 / Geschriftjes ten behoeve van de doopsgezinden in de Verstrooiing, nr. 42 / 1916 (SK 2574)
 • Ter herinnering aan het zilveren ambtsfeest te Haarlem / H.D. Tjeenk Willink / 1926 (SK 2608)


Artikelen

 • De arbeid voor de “Doopgezinden in de Verstrooiing” / Doopsgezind Jaarboekje / 1907 (SK 3178)
 • Twee artikelen in de Zondagsbode (SK)

 

Overige bijzonderheden

 • Als jonge dominee werd ds Plantenga gevraagd om secretaris te worden van de Vereeniging voor de Doopsgezinden in de Verstrooiing. Na vele jaren deze vereniging als secretaris te hebben gediend werd hij na het aftreden van ds. P. Feensta voorzitter. Dit voorzitterschap duurde tot aan zijn dood.
 • Tevens werd ds Plantenga bestuurder van de A.D.S. en al vlug bekleedde hij daar de belangrijkste functies: hij kreeg zitting in de Commissie ter Uitdeeling, in het Curatorium van het Seminarie en na de reorganisatie van de A.D.S., die op zijn sympathie niet kon rekenen, in de Commissie tot versterking van de Sociëteitskas.
 • Daarnaast werd hij secretaris van het Noord- en Zuid-Hollandsche Weduwfonds.
 • Hij kreeg zitting in het bestuur der Vereeniging “De Zondagsbode”
 • en in dat van het Dienstjaren- en het Mennofonds.
 • In Haarlem werd ds Plantenga curator van het stedelijk gymnasium.
 • Gedurende acht jaren was hij lid van het hoofdbestuur van de Nederlandschen Protestantenbond.

 

Bronnen

 • M.E. IV, p. 186
 • De Zondagsbode 31 (1929), 2 juni
 • De Zondagsbode 33 (1929), 16 juni
 • Doopsgezind Jaarboekje 1930, p. 21-26 (met portret als frontispice)