Eduard van STRATEN

Personalia

Geboren: 23 febr. 1931 te Amsterdam

Overleden: 18 okt. 2017 te Den Haag

Gehuwd in 1957 met Tiny Bargeman

 

Opleiding

Proponent: 24 juni 1958

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Wieringen       31 aug. 1958 -  25 apr. 1965

Zend. predikant Java             1 mei  1965 -  31 okt. 1971

                     ’s-Gravenhage 31 okt. 1971 -    7 jan. 1979

Algemeen secretaris ADS      1 jan. 1979 -              1993

 

Publicaties Picarta tot 12 febr. 2019

Boeken

Doop en vrede Straten, E. van / [Doopsgezinde Vredesgroep] / 1959

1580-1980. 450 jaar Doperdom in Nederland. Herdenking op 26 sept. 1988 in de Doopsgezinde Kerk te Utrecht / z.p. / 1988 (DDC)

Brief van 6 maart 1986 aan de kerkeraden van de Doopsgezinde gemeenten en de predikanten, met oproep tot een dag van gebed en vasten op 16 juni 1986 met het oog op beëindiging van onrechtvaardig bestuur in Zuid Afrika / z.p. / 1986 (DDC)

Leven – meer en minder, Broederschapsdag 1981 / z.p. / 1981 (DDC)

Een mennolied / z.p./ 1995 (DDC)

Afscheid Ed van Straten 5 juni 1993 te Amsterdam / amsterdam / 1993 (DDC)

Recht van spreken. Een poging tot een theologische plaatsbepaling van de psychologie; proponentsscriptie / z.p. / 1958 (DDC)

Uitnodiging voor diner bij de verschijning van “Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland, 1530 – 1980”op 29 september 1980 in restaurant Hoog Brabant te Utrecht / z.p. / 1980 (DDC)

Testing Fait hand Tradition, E. van Straten e.a. / z.p./ 2006

Overzicht geschiedenis van de  MWC, met John Lapp / z.p. / z.j.

 

Artikelen

Veertig jaar oecumene in het leven van Henk Kossen Straten, E. van / In: Oecumennisme / 1989

Doopsgezinde Broederschap 450 jaar: Een verrukt herkennen van volwassen gelovenden die ook proberen in de slijtageslag van het leven de bedoelingen van Jezus in het oog te houden / De Bazuin 63 / 1980  (DDC)

Artikelen in het ADW

 

Overige bijzonderheden

Ds Van Straten was lid van de Werkgroep Indonesië van de Raad van Kerken in Nederland.

Ook het bestuur van de Doopsgezinde Zending, ‘Intermenno’ en het project ‘Zending in Nederland’ hadden zijn aandacht.

Hij werd bestuurslid van de Raad van Kerken

In het bestuur van de Mennonite World Conference (MWC) was hij gedurende één termijn vicevoorzitter (vanaf 1990) en deelnemer aan de internationale dialoogbijeenkomsten tussen Mennonites en Baptisten (van 1989 tot 1992).

Van 1993 tot 1996 was hij ook in het bestuur van de Mennonitische Europäische Regional Konferenz (MERK) actief.

Vanaf 1973 was ds Van Straten  lid van de overheidsdienst Commissie van Advies inzake Gewetensbezwaren Militaire Dienst, die de motieven van aanstaande dienstplichtigen om dienst te weigeren toetste.

 

Bron

Doopsgezind.nl 27 okt. 2017 (met foto)

Doopsgezind Jaarboekje, 2018, p. 18-20 (met foto)