TOE WATER, Willem Hendrik

Willem Hendrik TOE WATER

Personalia
Geboren: 22 mei 1885 te Diemen
Overleden: 12 dec. 1938 te Zwolle
Gehuwd met Louise Godefrieda Bron op 20 sept. 1912 te Amsterdam. Zij kregen drie zonen.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1940

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 25 juni 1912

Ambtelijke loopbaan als predikant

Warns 13 okt 1912 - 5 nov 1916
St. Annaparochie 12 nov 1916 - 25 feb 1923
Zwolle 11 mrt 1923 - 12 mrt 1938

Publicaties Picarta tot 15 augustus 2007

Boeken

Herdenkingspreek, gehouden zondag 17 Oct. 1937, in de Doopsgezinde Kerk te Zwolle, n.a.v. zijn 25-jarige ambtsbediening op 13 Oct. / Zwolle / 1937 (SK 6023)

Kleine geschenken / Zwolle / 1934 (SK 8242)

 

Artikelen

Het algemeen congres voor Doopsgezinden / Brieven / 1936 (SK 1444)
Brieven 1929-1936 / Vereeniging voor Gemeentedagen voor Doopsgezinden (SK 1948)

Het Doopsgezind Broederschapshuis / Doopsgezind Jaarboekje / 1929 (SK3455)

Onze godsdienstigheid i.v.m. de gesteldheid van de ziel / Brieven / 1928 (SK 7540)

Leven en wijsheid? De Smidse / 1929 (SK 7568)

Waarom nog een gemeente? / Brieven / 1931 (SK 7618)

De koers van onze Vereeniging / Brieven / 1936 (SK 7717)

3 Artikelen in de Zondagsbode

 

Overige bijzonderheden

Na een aantal cursussen in Barchem werd ds Toe Water actief in de Vereeniging voor Gemeentedagen en van 1929-1936 was hij redacteur van het daarbij behorende tijdschrift ‘Brieven’.

Hij was één van de eerste predikanten die het belangrijk vond dat de doopsgezinde jeugd verenigd werd in de Doopsgezinde Jongerenbond.

Ook zette hij zich in voor de Elspeetsche vereeniging en samen met zijn vrouw leidde hij vele vakantieweken.

Van de Algemeene Nederlandsche Doopsgezinde Predikanten Vereeniging was hij bestuurslid en voorzitter.

Ds Toe Water schreef gedichten, was erg muzikaal en schreef o.a. in 1925 het lied voor het Broederschapshuis in Elspeet. (Zie Kees Boeke: Broederschapsliederen).

 

Bron

  • M.E. IV, p. 734
  • De Zondagsbode 52(1938), 18 december
  • Doopsgezind Jaarboekje 1940, p. 17-24 (met portret t.o.p.17)