Pieter Hendriks VEEN jr.

Personalia

Geboren: 20 aug. 1867 te Bolsward

Overleden: 9 juli 1933 te Monnikendam

Gehuwd op 29 nov. 1893 met Trijntje van der Meulen; het echtpaar kreeg drie kinderen, waarvan de oudste in zijn geboortejaar overleed.

Kleinzoon van Pieter Hendriks Veen (1804-1896), dg predikant te Warns en Staveren en Bovenknijpe.

 

Opleiding

Proponent:  sept. 1893

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Bovenknijpe  26 nov. 1893 –             1907

                     Middelburg     9 juni 1907  -              1919

                     Monnikendam   febr. 1919  - 28 juni 1933

 

Publicaties Picarta tot 3 mei 2017

Boeken

Rede, gehouden ter nagedachtenis van P.H. Veen Sr., Emer. Pred. bij de Doopsgezinde gemeente te Boven-Knijpe in de godsdienstoefening van den 23 febr. 1896 ’s morgens te half tien ure / Leeuwarden/ 1896 (DDC) (Met foto van P.H. Veen Sr.)

 

Artikelen

Het ontstaan der Doopsgezinden / De Hervorming / 1902 (DDC)

Een aangrijpende bladzijde uit onze historie / Geschriftjes ten behoeve van de doopsgezinden in de verstrooiing, nr. 13 / 1901 (DDC)

 

Overige bijzonderheden

Tijdens het leraarschap van ds Veen hadden de vrouwen in Bovenknijpe in de jaren 1890 al actief kiesrecht gekregen. Met nog twee andere doperse gemeenten had Bovenknijpe hier het voortouw genomen in heel kerkelijk Nederland.

Ds Veen was secretaris van de tractementscommissie. Onder het pseudoniem Clericus/Clerikus schreef hij artikelen in de Zondagsbode.

 

Bron

M.E.IV, p. 800

De Zondagsbode 46(1933), 9 juli