Pieter Hendriks VEEN sr.

Personalia

Geboren: 29 april 1804 te Sneek

Overleden: 19 febr. 1896 te Bovenknijpe

Op 25 oktober 1829 te Sneek gehuwd met Grietje P. Feenstra (1804-1890), het echtpaar kreeg vier kinderen, één zoon en drie dochters. Zij vierden in 1889 hun diamanten bruiloft.

Schoonvader van Johannes Arnoldus Oosterbaan (1837-1901), dg predikant te Mensingeweer, Giethoorn, Staveren en Molkwerum en Makkum.

Kleinzoon Pieter Hendriks Veen (1867-1933), dg predikant te Bovenknijpe, Middelburg en Monnikendam.

 

Opleiding

Proponent: juni 1829

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Warns              1 nov. 1829 – 6 nov. 1832

Comb. met Staveren                       1830 -  6 nov. 1832

                     Bovenknijpe  18 nov. 1832 – 4 nov. 1877

 

Publicaties Picarta tot 3 mei 2017

Boeken  

De Doopsgezinden in Schoterland / Leeuwarden / 1869

 

Artikelen

Christus de bestrijder der wereld (Antwoord op eenen vriendenbrief) / Doopsgezinde Lectuur III / 1858

Het ontstaan van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Heerenveen en de Knijpe. Eene nalezing / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe serie / 1870

Doopbeschouwing / Doopsgezinde Bijdragen / 1875

Jeronmus Segersz. In zijne werkdadige geloofsrigting / Doopsgezinde bijdragen 4 / 1864

 

Overige bijzonderheden

Ds Veen kwam in Bovenknijpe in een verwaarloosde gemeente met 90 leden;  geen reglement, geen register, geen bijgehouden ledenboek en geen notulen van kerkeraadsvergaderingen. Toen hij 45 jaar later, in 1877, afscheid nam, telde de gemeente 246 leden en waren het archief, het ledenregister en het kasboek piekfijn op orde.

Ds Veen zat in het bestuur van de Vredesbond en was in 1835 één van de oprichters van het leesgezelschap “Tot nut en vermaak” in Bovenknijpe,  waarvoor hij 60 jaar als bestuurder werkte.

Op 26 november 1893 was hij aanwezig bij de intrede van zijn kleinzoon en naamgenoot Pieter Hendriks Veen in de doopsgezinde gemeente te Bovenknijpe.

 

Bron

Mennonite Encyclopedia IV, p. 800

Doopsgezind Jaarboekje 1975, p. 35-40 (foto van het echtpaar Veen)