VOS, Karel

Karel VOS

Personalia
Geboren: 22 augustus 1874 te Rotterdam
Overleden: 30 mei 1926 te Middelstum
Gehuwd met G.A. Schipper; dochter Betsy en zoon Jan.

PORTRET: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 2 (1976)

 

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 26 juni 1900

Ambtelijke loopbaan als predikant

Woudsend 15 feb 1903 - 28 aug 1911
Middelstum 3 sep 1911 - 30 mei 1926

Publicaties Picarta tot 6 februari  2008

Boeken

 • Het honderdjarig bestaan der Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen en Oost-Friesland / Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen en Oost-Friesland / 1926
 • Verspreide opstellen / S.l. / 1925
 • Revolutionnaire hervorming / Van Kampen / 1920
 • De Doopsgezinden te Antwerpen in de zestiende eeuw / Kiessling / 1920   2  identieke titels
 • De preeken van Broer Cornelis / s.l / 1920
 • De weerloosheid der Doopsgezinden / Amsterdam / 1920
 • De Avondmaalsbediening bij de Doopsgezinden / De Bussy / 1918
 • Staat der leeraarstraktementen in de Doopsgezinde gemeenten sinds 1865 / Haarlem / 1917
 • Kleine bijdragen over de Doopersche beweging in Nederland tot het optreden van Menno Simons / Leiden / 1917
 • Twee brieven van Menno Simons / de Bussy / 1916
 • Balthasar Hubmaier / de Bussy / 1916
 • Wijbrandt Jansz van Hartwerd / s.n. / 1915
 • Mozes op den Horeb : preek naar aanleiding van Exodus 3:11 / s.n. / 1914
 • Menno Simons, 1496-1561 : zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden / Brill / 1914
 • Neef Jan’s bekeering / Hollandia-Drukkerij / 1913
 • Martelaars uit Gelderland (1550) / s.n. / 1913
 • De staatssubsidie aan de Kerkgenootschappen / P. Noordhoff / 1913
 • Aanteekeningen voor de doopcatechisatie in Doopsgezinde gemeenten / Hansma / 1911
 • Oranje en de doopsgezinden / s.n. / 1910
 • Onze doopsgezinde sociëteiten / s.n. / 1910
 • Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van het departement Middelharnis-Sommelsdijk der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen / Middelharnis / 1910
 • Adam Pastor : de eerste Nederlandsche vrijzinnig Doopsgezinde / s.n. / 1910
 • De Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / Nevens / 1907   2  identieke titels
 • Kerkelijk leven van Rotterdam ; 4e stuk: De Doopsgezinde Gemeente / Nevens / 1907
 • Een nieu liedeken, van 't Bannen der schadelijcker ende zeer verderflijcker secte der Jesuiten wt heel Vrancrijc : voorkomende in Sommighe daghelijcsche ghebeden ...Bisschop, P. d. / Geleijns / 1901    2  identieke titels
 • De psalmen van Salomo / s.n. / 19XX

Artikelen

 • Een bibliografie van de artikelen is te vinden in “Levensbericht van Karel Vos” door L. Knappert, overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1926-1927, Leiden, voorh. E.J. Brill, 1927 (Kopie als bijlage)
 • De Algemeene Doopsgezind Sociëteit 1811 – 21 Augustus 1911 / Algemeen Handelsblad / 21 augustus 1911 (DDC)

Brieven
Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Eeden, Frederik Willem van / 1919

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Documentlevering

 • Brieven aan Winkel, Jan te / 1913-1914
 • Brieven aan Scheurleer, Daniel François / 1899
 • Brieven aan Scheurleer, Daniel François / 1899-1900

Overige bijzonderheden

 • In de Universiteitsbibliotheek te Groningen bevindt zich een deel van de nalatenschap van Karel Vos.
 • Ds Vos was naast predikant vooral wetenschapper en historicus. In het bijzonder hield hij zich bezig met de geschiedenis van de doopsgezinden, daarin aangemoedigd door prof. S. Cramer.
 • Zijn belangrijkste werk op dit gebied is “Menno Simons 1496-1561. Zijn leven en werken en zijne Reformatorische Denkbeelden”. Resultaat van deze studie was o.a. dat de geboorte- en sterfdatum van Menno werden vastgelegd als respectievelijk 1496 en 1561. Daarnaast verscheen er een ontzettend groot aantal artikelen over allerlei verschillende doopsgezinde onderwerpen in diverse tijdschriften en kranten. (Zie bijlage).
 • In 1907 werd ds Vos benoemd tot lid van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, in 1912 van het Historisch Genootschap te Utrecht en in hetzelfde jaar van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
 • Helaas overleed deze kerkhistoricus al op 51-jarige leeftijd, terwijl hij nog zo veel wetenschappelijk werk had willen verrichten….

Bronnen

 • M.E. IV, p. 855-856
 • De Zondagsbode 32 (1926), 6 juni
 • De Zondagsbode 33 (1926), 13 juni
 • Doopsgezind Jaarboekje 1927, p. 21 t/m 31
 • Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 2 (1976) ongenummerd illustratiekatern, Foto door A.S. Weinberg