WINKLER PRINS, Anthony

Anthony WINKLER PRINS

Personalia
Geboren: 31 januari 1817 te Voorst
Overleden: 4 januari 1908 te Voorburg
Gehuwd met Hendrika Rensina Klijnsma. Zij kregen negen kinderen.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1909

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 23 juni 1841


Ambtelijke loopbaan

Tjalleberd 28 nov 1841 - 24 nov 1850
Veendam 1 dec 1850 - 24 sep 1882


Publicaties Picarta tot 12 juni 2008

Boeken

 • Levensbericht van Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer  / s.n. / 1894
 • Afscheidsrede gehouden in de Kerk der Doopsgezinden te Veendam, op den 24sten September 1882  / Van Halteren / 1882
 • Leerredenen / F. Hessel / 1851
 • Bij het vroegtijdig afsterven van mejufvrouw Maria Le Cosquino De Bussy / s.n. / 1837

 

Overige bijzonderheden

 • Als student maakte Winkler Prins deel uit van N.E.K. (Natuur en Kunst),  een gezelschap dat zich bezig hield met de bestudering van de Nederlandse poëzie in de gouden eeuw van onze letterkunde en met de beoefening van de dichtkunst.
 • Samen met J.J.L. ten Kate e.a. richtte hij het hekelend tijdschrift ‘Braga’ op: na een jaar wordt het blad opgeheven.
 • Ds Winkler Prins is de samensteller van de Geïllustreerde Encyclopedie in 16 delen, waarvan hij op 70 jarige leeftijd nog een tweede druk bezorgde.
 • Niet minder dan 30.000 gedrukte bladzijden verschenen er van zijn hand. Het is ondoenlijk al deze boeken en artikelen hier te vermelden, daarom zijn bovenstaande titels beperkt tot de ‘doopsgezinde’ boeken. De complete lijst met werken is te vinden in: ‘Levenbericht’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909.
 • Meer dan veertig jaar is ds Winkler Prins een vrijzinnig doopsgezind predikant geweest met uitgebreide kennis en met dichterlijke gaven.
 • In Veendam richtte hij een 5-jarige HBS op en was hij in 1878 één van de oprichters van de vrijmetselaarsloge ‘Het Noorden’.
 • Als aanhanger van Thorbecke kreeg hij in 1864 een verzoek om kamerlid te worden, maar daar had hij geen zin in.
 • De naam Winkler Prins ontstond door de achternaam van zijn moeder (Winkler) toe te voegen aan die van zijn vader (Prins).


Bronnen

 • M.E. IV, p. 960 - 961
 • De Zondagsbode 21 (1908), 12 januari
 • De Zondagsbode 23 (1909), 14 november
 • Doopsgezind Jaarboekje 1909,  p. 21-33
 • Doopsgezind Jaarboekje 1972,  p. 41-57
 • Levensbericht Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1909
 • Eigen Haard 1908