WUITE, Geert Jans

Geert Jans WUITE

Personalia
Geboren: Luinjeberd, 16 juli 1874
Overleden: ’s-Gravenhage, 21 februari 1940
Gehuwd met Dieuwke Maria van Belkum.
Vader van ds Jan Johan Gerard Wuite (1900-1970) predikant te Veendam, Zaandam en Utrecht.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1941

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 20 juni 1899

Ambtelijke loopbaan als predikant

Staveren 15 okt 1899 - 22 dec 1901
in combinatie met Molkwerum 22 okt 1899 - 15 dec 1901
Arnhem 12 jan 1902 - 17 apr 1910
‘s-Gravenhage 1 mei 1910 - 25 okt 1938

Publicaties Picarta tot 14 augustus 2007

Boeken

 • Iets over Allard Hulshoff, z.p., z.d. (SK 1983)
 • De gave; preek n.a.v. II Cor. 9:15, gehouden t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum. / ’s-Gravenhage /1924 (SK 5962)
 • Soli Deo Gloria / Bussum / 1938 (SK 6031)
 • Circulaire van den kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente te ’s-Gravenhage aan leden en vrienden der gemeente. Lijst predikbeurten 1 mei-31 dec. 1910, te beginnen op 1 mei met intrede G. Wuite Jzn / z.p. / 1910 (DDC)
 • De kastijding en hare vruchten / Den Haag / 1914 (DDC)
 • Tot volmaking geroepen / Den Haag / 1916 (DDC)
 • De hand aan den ploeg: Preek / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1925 (DDC)
 • Zaait voort: Preek / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1917 (DDC)
 • Tijdelijkheids- en Eeuwigheidsmenschen: Preek / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1927 (DDC)
 • Geen partijschap, maar heilige wedstrijd / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1936 (DDC)
 • Bouwen op de steenrots / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1924 (DDC)
 • Niet door geweld / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1920 (DDC)
 • De bloeiende wildernis / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1922 (DDC)
 • De beteekenis van den Godsdienst voor dit leven en het toekomende / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1926 (DDC)
 • Groot geloof / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1930 (DDC)
 • Einde zij vrede / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1927 (DDC)
 • 1856-1906. Feestvergadering ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van den Ring Arnhem / Arnhem / 1906 (DDC)

Artikelen

 • Na ons eeuwfeest / Doopsgezinde Bijdragen / 1911 (SK  7173)
 • Een zonderlinge trooster? Job 35:1-8 / Doopsgezind Jaarboekje / 1936 (SK 7718)
 • 9 Artikelen in Zondagsbode (SK)
 • De eerste vrouwelijke predikant / Nieuwe Rotterdamsche Courant / 1911 (DDC)

Brieven
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1938
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1938
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1935
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1933
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1931
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1931
 • Brieven aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1926

 

Overige bijzonderheden

 • Ds Wuite was in zijn studententijd voorzitter van E.T.E.B.O.N., de doopsgezinde studentenvereniging. Vanwege zijn welverzorgde prediking vonden de gemeenten Staveren en Molkwerum dat het kerkgezang beter moest en zorgden ze voor respectievelijk een orgel en een harmonium.
 • 28 Jaar diende hij de gemeente ’s-Gravenhage, waarvan 17 jaar samen met ds Lulofs. Vele catechisanten  dienden zich bij ds Wuite aan en maar liefst 17 leerlingen kozen het predikambt!
 • Het huis der gemeente werd het Wuite-huis genoemd en er werd een derde predikant beroepen.
 • Verder zette ds Wuite zich in voor de Doopsgezinde Landdag en nam hij zitting in vele commissies en het dagelijks bestuur van de A.D.S.
 • Ook nam hij deel aan de samensteling van de Zondagsbode, waarin een aantal artikelen van zijn hand verscheen.
 • In 1910 breekt hij een lans voor de omzetting van de A.D.S. tot een vertegenwoordigend lichaam.

Bronnen