Jan YNTEMA

Personalia

Geboren: 16 mei 1894 te Workum

Overleden: 13 juni 1944 te Surhuisterveen

Gehuwd met Froukje Hulshoff (1898-1954)

 

Opleiding

Proponent: 25 juni 1918

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te  Surhuisterveen   27 okt. 1918 – 10 sept. 1922

                     Oudebiltzijl       24 sept. 1922 – 12 sept. 1926

                     Dantumawoude 19 sept. 1926 –      febr. 1931

                     Leeuwarden       15 febr. 1931 - 20 sept. 1936  

                     Haarlem             27 sept. 1936 -  13 juni 1944

 

Publicaties Picarta tot 22 jan. 2019

Boeken

Wij doopsgezinden IJntema, J. / De Bussy / 1941

Komen en gaan IJntema, J. / A.N.D.P.V / [1936]

De doopsgezinden : een overzicht IJntema, J. / Huis ter Heide / 1930

 

Artikelen

Die Taufgesinnten in den Niederlanden in Vergangenheit und Gegenwart / Mernnonite World Conference Amsterdam / 1936 (SK 217)

Hege, Christian. J. Yntema en John Horsch: Körperschaftsrechte / Mennonitischen Lexicon  (SK 1213)

The Mennonites of the Netherlands / Mennonite Quarterly Review / 1937 (SK 1845)

De Doopsgezinden in Nederland in verleden en heden / Doopsgezind Jaarboekje / 1937 (SK 3541)

In memoriam P. Vis / Doopsgezind Jaarboekje / 1943 (SK 3593)

Strijd: roeping en kruis / Vrijzinnige Godsdienstprediking no. 14 / 1926 (DDC)

Diverse artikelen in De Zondagsbode

 

Brieven

UvA/HvA Amsterdam

Amsterdam, UVA : UB: HSS-mag.: Gq 25:g / Brief van Jan Yntema aan Hendrik Frederik Willem Jeltes (1875-1969) Yntema, Jan / Haarlem / 1940-11-06

 

Overige bijzonderheden

Met ds A. Binnerts en ds S.H.N. Gorter richtte ds Yntema in 1927 de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging op, waarvan hij in de beginjaren secretaris-penningmeester was.

Hij was een weerbaar strijder voor de “Arbeidsgroep tegen de Krijgsdienst”, onder meer als voorzitter van de sub-groep Friesland.

 

Bron

Mennonite Encyclopedia III, p. 4-5

Doopsgezind Jaarboekje 1982, p. 21-23 (met foto)