Ger van ZETTEN

Personalia

Geboren: 6 okt. 1926 te Velp

Overleden: 19 nov. 2001 te Leeuwarden

 

Opleiding

Catechetenopleiding NPB

 

Ambtelijke loopbaan

Godsdienstonderwijzeres Leeuwarden               1954 -              1960

Jeugdleidster DJC                                               1960 -              1963

Hulppredikant op Texel                                      1963 -  20 aug. 1967

Predikant te St. Anna Parochie              15 okt.  1967 -  29 dec. 1974

Comb. met Oudebiltzijl                         16 sept. 1972 -  29 dec. 1974

Predikant  Streekgem. Friesland West  19 jan.  1974 -    1 juli   1979

                  Streekgem. Lytse Streek        1 juli   1979 -   4 sept. 1983

                  Dantumawoude                    18 sept. 1983 -   4 okt.  1987

 

Publicaties Picarta tot 29 jan. 2019

Artikelen

De doopsgezinde jeugd / Vrije Geluiden 31 / 1961 (DDC)

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Bron

Doopsgezind Jaarboekje 2003, p. 8-10 (met foto)

A.D.W. 56(2001), 24 nov., 1 en 15 dec. (met foto)