Teatske van der ZIJPP (ALBERDA-van der ZIJPP)

Personalia

Geboren: 8 okt. 1926 te Zijldijk

Overleden: 28 mrt. 2016 te Delft

Gehuwd met Jouke Alberda; één dochter

Dochter van Nanne van der Zijpp (1900-1965), dg predikant te Zijldijk, Joure, Almelo, Rotterdam en hgl. Seminarie/UvA

 

Opleiding

Proponent: 26 juni 1951

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant op Terschelling 9 sept. 1951 – 18 juli 1954

 

Publicaties Picarta tot 5 feb. 2019

Boeken

Opera omnia theologica of Alle de Godtgeleerde wercken van Menno Simons, ingeleid door S.L. Verheus en T. Alberda-van der Zijpp / Amsterdam / 1989

De Theologie van de Martelaren van het Offer des Heeren; proponentsscriptie / z.p. 1951 (DDC)

Doopsgezinden in Delft / Delft / 1996 (DDC)

Een tijd van geloofsvervolging en gemeentevorming, de tijd van Martelaren en Menno Simons: lezing gehouden op 19 februari 1996 in de doopsgezinde kerk te Rotterdam / z.p. / 1996 (DDC)

Van Braght en de Martelaarsspiegel: lezing voor de DHK op 4 november 1995 te Dordrecht / z.p./ 1995 (DDC)

Menno Simonsz. van Witmarsum. Pastor, prediker, vernieuwer, vluchteling / z.p. / 2000

 

Artikelen

“It bleatemanneboek”: Dordtenaren in de Martelaarsspiegel van Tieleman van Bragt / Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 23 / 1997 (DDC)

Menno Simons 1496-1561 / brochure MERK, in meerdere talen / Amsterdam / 1996 (DDC)

 

Overige bijzonderheden

Ds Alberda-van der Zijpp werkte een korte periode in het ziekenhuispastoraat en gaf ongeveer tien jaar lang godsdienstles op een lagere school in Pijnacker.

Studie werken van Menno Simons.

 

Bron

Doopsgezind  Jaarboekje 2017, p. 20-21 (met foto)

Doopsgezind .NL, 31 mrt. 2016