ZONDERVAN, Pieter Sjoerds

Pieter Sjoerds ZONDERVAN

Personalia
Geboren: 8 december 1863 te Parrega
Overleden: 6 november 1937 te Deventer
Gehuwd met Gerritdina Stevens.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1939

 

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 26 september 1888

Ambtelijke loopbaan als predikant

IJtens 20 jan 1889 - 5 apr 1891
Bersingerhorn 12 apr 1891 - 13 sep 1892
Leeuwarden 2 okt 1892 - 25 dec 1924

Publicaties Picarta tot 21 augustus  2007

Boeken

 • Het plaatsbekleedend lijden van Jezus Christus. De beteekenis van een christologie op kritisch standpunt voor de prediking in de gemeente / Binnerts, A. / Van Gorcum / 1925
 • Lunteren in het licht van Pinksteren : toespraak op tweeden Pinksterdag in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden / Taconis / 1922
 • Toespraak gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden, op Zondag 7 October 1917 / Borgesius / 1917
 • Radicale christusbeschouwingen ; I: D.F. Strauss. - II: B. Bauer. - III: A.D. Loman. - IV: A. Kalthoff. - V: J.M. Robertson. - VI: P. Jensen. - VII: W.B. Smith. - VIII: G.J.P.J. Bolland. - IX: A. Drews. - X: A. Niemojewski / Meijer & Schaafsma / 1915
 • "Geboren uit de Maagd" : het getuigenis van het Nieuwe Testament tegen de leer van de bovennatuurlijke geboorte van Jezus Christus / Rohrbach, Paul / Hollandia-Drukkerij / 1910
 • Verslag uitgebracht bij de viering der 500ste vergadering van het Friesch Godgeleerd genootschap te Veenwouden, 13 Juni 1902  / Van de Velde / 1902 2  identieke titels
 • De vergankelijkheid van ons aardsche leven : (in memoriam Jb. van Mesdag) : godsdienstige toespraak / van der Velde / 1902
 • De beteekenis van een Christologie op kritisch standpunt / Assen / 1925 (SK 5967)
 • A.D. Loman / Leeuwarden / z.j. (DDC)
 • Bruno Bauer / Leeuwarden / z.j. (DDC)

Artikelen

 • Friedrich Nietzsche / Teekenen des Tijds / 1905 (SK 7045)
 • Ariër en Semiet / Teekenen des Tijds / 1906 (SK 7066)
 • De zonsopgang in het opstandingsverhaal / Teylers Theologisch Tijdschrift  / 1910 (SK 7153)
 • De storm op het Galillesche Meer / Theologisch Tijdschrift / 1912 (SK 7191
 • Het woord ‘evangelium’ / Theologisch Tijdschrift / 1914 (SK 7225)
 • Het gastmaal van koning Herodes / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1918 (SK 7302)
 • De mythe van de wedergeboorte der natuur bij Herodes / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1919 (SK 7331)
 • De verhooging van Jezus / Vrijz. Godsdienstprediking / 1921 (DDC)
 • De mythische geboorte van Krishna en onze kerstverhalen / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1920 (SK 7354)
 • Het boek Esther en het gastmaal van koning Herodes / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1921 (SK 7378)
 • De verborgen zin van Openbaring XVII vs 9-11 / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (SK 7406)
 • Goethe en Fräulein von Klettenberg / Teekenen des Tijds / 1899 (SK 10267)
 • De legende van den wandelenden Jood / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1917 (SK 10422)
 • 15 Artikelen in de Zondagsbode (SK)


Overige bijzonderheden

 • Vele jaren vertegenwoordigde hij de gemeente Leeuwarden, waar hij 32 jaar stond, in het bestuur van de A.D.S.
 • Als curator diende hij de belangen van de Kweekschool,
 • als secretaris die van het Friesche Studiefonds.
 • Ds Zondervan nam in 1919 plaats in de Algemeene Commissie van de Vereeniging voor Gemeentedagen,
 • terwijl hij in de Friesche gewestelijke Commissie weldra als voorzitter fungeerde.
 • In een gemeenteblad, Jong Leven geheten, dat hij in 1923 begon uit te geven, om eigen opvattingen ook op die wijze rechtstreeks en geregeld aan de gemeente door te geven, werd aan de arbeid van de Gemeentedag veel belangstelling geschonken.
 • Hij hechtte groot belang aan de Jongerenbeweging en was op de eerste Jongerendag te Veenwouden in 1922 de enige predikant die aanwezig was.

Bronnen

 • M.E. IV, p. 1038
 • De Zondagsbode 51 (1937), 14 november
 • Doopsgezind Jaarboekje 1939, p. 17-26 (met portret t.o.p. 17)