Aardenburg

Plaats Aardenburg
Provincie Zeeland
Website http://www.dgaardenburg.doopsgezind.nl/geschiedenis.html
Bestaand ja

Doperse vluchtelingen uit Vlaanderen stichtten in 1614 de doopsgezinde gemeente in Aardenburg. Hoewel de Staten Generaal haar godsdienstvrijheid hadden gegarandeerd, ondervond zij veel hinder van het lokale bestuur.
Aanvankelijk kerkte men in een woonhuis en in schuren, later in de nabijgelegen Biezen. Pas in 1636 kreeg de gemeente een heuse vermaning, gelegen achter een huis 'waer het lammeke uytstack'.

schaapje
Tal van oorspronkelijk Vlaamse doopsgezinden hebben Aardenburgse banden, waaronder families als Dobbelaer, Dyserinck, Van Eeghen, en Van der Sluys.
In de eerste helft van de negentiende eeuw kon dankzij deze oude connecties de ernstig gekrompen gemeente haar wankele bestaan overleven.
Na de Tweede Wereldoorlog - in september en oktober 1944 werden kerk en pastorie zwaar beschadigd - nam de gemeente het initiatief tot de oprichting van de Van Eeghenstichting (1961). Deze liet een broederschapshuis bouwen aan de rand van Aardenburg, dat tot 1989 als vormingscentrum heeft gefunctioneerd.

Op 29 november 2014 vierde doopsgezind Aardenburg (met dan 30 leden en 15 'vrienden') haar 400-jarig jubileum samen met de DHK tijdens de najaarsbijeenkomst van de DHK.

In samenwerking met de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen werd een herdenkingsboek gepresenteerd. Tevens werd in de kerk een tentoonstelling geopend.
Het jubileumboek: 'Dopers Leven -  400 jaar Doopsgezinde Gemeente Aardenburg' over de plaatselijke geschiedenis met daarin ook, door Estelle Slegers Helsen opgetekende, getuigenissen van gemeenteleden is geschreven door André Bauwens. Lees verder hier

Het boek is vanaf begin december 2014 verkrijgbaar.