Ameland

Plaats Ameland
Provincie Friesland
Website http://www.amelandgereformeerd.doopsgezind.nl
Bestaand ja

Vanaf de 16e eeuw schoot op Ameland de Reformatie wortel.
Vrijwel van meet af aan bestonden er ook doperse gemeenten in Hollum, Ballum en Nes. Vele Amelanders behoorden tot de orthodoxe Vlamingen: de zogenaamde Jan Jacobsgezinden en de Foppe Onnesgezinden die zich pas in 1804 zouden verenigen. Toen deze ‘fijne mennisten’ in 1854 fuseerden met de veel rekkelijker Waterlanders, zochten zestien bezwaarde lidmaten uit Hollum onderdak bij de ‘Vereniging tot Heil des Volks’ van de ex-menniste leraar Jan de Liefde. In 1866 sloot deze kleine gemeente van de Blauwe Schuur (voorheen de vermaning van de Waterlanders) zich aan bij de "Afscheiding", een afsplitsing van de grote Hervormde kerk. Die afsplitsing zou later op haar beurt weer opgaan in de Gereformeerde Kerken in Nederland van Abraham Kuyper.
Deze gemeente op Ameland heeft dus als enige gereformeerde kerk in Nederland onmiskenbaar doopsgezinde ‘roots’!
Niet verbazingwekkend maar evenzeer uniek is dan ook het huidige doopsgezind-gereformeerde samenwerkingsverband op hier:
de "Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland", die op 25 maart 2009 ontstond.

In Hollum is de grootste concentratie en worden het frequentst kerkdiensten gehouden, in de Herenwegkerk (1e plaatje links). Voor overige activiteiten komt men samen in de (gereformeerde) Westerlaankerk (2e plaatje naast Herenwegkerk).

Ook in Nes is de Vermaning (3e plaatje, doorklikken naar rechts), aan het Vermaningspad 1, nog in gebruik zij het minder frequent.

De kerk van Ballum aan de Camminghastraat werd begin 2013 verkocht. De leden daar komen nu samen in de Herenwegkerk te Hollum

Een half jaar na de federatievorming hield de DHK, op 31 oktober 2009, het Calvijn-jaar, al een najaarsbijeenkomst/studiedag onder het motto: "Andersdenkend Ameland" op het eiland, met de nodige historische terugbblikken op hoe het zo gekomen was.