Amsterdam

Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Bestaand ja

De doopsgezinden in Amsterdam hebben vele verschillende gemeenten en denominaties gekend. Sinds 1801 zijn ze verzameld in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (VDGA)
zie daarom ook onder:

Amsterdam (Arke Noachs-Teerketelsteeg)  Oude Friezen (1664-1692)
Amsterdam (Arke Noachs-Prinsengracht)  Oude Friezen (1692-1752)
Amsterdam (Bij de Kruikjes)  Dantziger Oude Vlamingen (tot 1788)
Amsterdam (Bij de Toren) ; Singel 159; Waterlanders (tot 1668)
Amsterdam (Bij de Zon) ; Herengracht 109-111 ; later Singel 118 ; zonnisten (tot 1801)
Amsterdam (Bij het Lam) ; Singel 452 ; Vlamingen (1608-1668)
Amsterdam (Bij het Lam en de Toren) ; Singel 452 ; lammisten (1668-1801)
Amsterdam (Bloemstraat)  Jan Jacobsgezinden (tot 1725)
Amsterdam (Engelse Gemeente van John Smyth)  (tot 1615)
Amsterdam (Herengracht)  Hoogduitsers & Jonge Friezen (tot 1639)
Amsterdam (Kleine Zon)  Prinsengracht (1670-1679)
Amsterdam (VDGA)  zonnisten & lammisten (vanaf 1801)