Nes

Plaats Nes
Provincie Friesland
Website www.amelandgereformeerd.doopsgezind.nl
Bestaand ja

Vermaning op het Vermaningspad 1 Ameland

Vanaf de 16e eeuw schoot op Ameland de Reformatie wortel.
Vrijwel van meet af aan bestonden er ook doperse gemeenten in Hollum, Ballum en Nes. Vele Amelanders behoorden tot de orthodoxe Vlamingen: de zogenaamde Jan Jacobsgezinden en de Foppe Onnesgezinden die zich pas in 1804 zouden verenigen. Toen deze ‘fijne mennisten’ in 1854 fuseerden met de veel rekkelijker Waterlanders, zochten zestien bezwaarde lidmaten uit Hollum onderdak bij de ‘Vereniging tot Heil des Volks’ van de ex-menniste leraar Jan de Liefde. In 1866 sloot deze kleine gemeente van de Blauwe Schuur (voorheen de vermaning van de Waterlanders) zich aan bij de "Afscheiding", een afsplitsing van de grote Hervormde kerk. Die afsplitsing zou later op haar beurt weer opgaan in de Gereformeerde Kerken in Nederland van Abraham Kuyper.
Deze gemeente op Ameland heeft dus als enige gereformeerde kerk in Nederland onmis kenbaar doopsgezinde ‘roots’!
Daarom is misschien niet verbazingwekkend, maar evenzeer uniek dat er in 2003 een doopsgezind-gereformeerd samenwerkingsverband op Ameland ontstond: de "Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland" , die in 2009 formeel werd bekrachtigd.

In Hallum is de grootste concentratie en worden het frequentst kerkdiensten gehouden, in de Herenwegkerk. Voor overige activiteiten komt men samen in de (gereformeerde) Westerlaankerk.

Ook op Nes is de Vermaning nog in gebruik zij het minder frequent.

De kerk van Ballum aan de Camminghastraat werd begin 2013 verkocht. De leden daar komen nu samen in de Herenwegkerk.

Een half jaar na de federatievorming hield de DHK, op 31 oktober 2009, het Calvijn-jaar, al een najaarsbijeenkomst/studiedag op het eiland, onder het motto:
"Andersdenkend Ameland", met de nodige historische terugbblikken op hoe het zo gekomen was.