Promotie L.G. Jansma op Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers

zaterdag 31 december 1977 Promotie L.G. Jansma op Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers

Op 10 maart 1977 promoveerde aan de Erasmus-Universiteit te Rotterdam de heer
L.G. Jansma, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan genoemde universiteit, op een proefschrift getiteld 'Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers'.
Het is een sociologische analyse van een millennistische beweging uit de 16e eeuw.
Er is geen handelseditie verschenen.

Dit proefschrift behandelt de revolutionaire beweging der Dopers. De geschiedenis
van deze beweging wordt verdeeld in drie fasen, namelijk ontstaan, voortbestaan
en afloop. Voor alle drie fasen wordt gepoogd een verklaring te geven.
Aan de versohillende subgroepen tijdens en na de val van het rijk van Munster
wordt aandacht besteed. Centraal staat hierbij de invloed van een falende profetie
ten aanzien van een komend Godsrijk - Straatsburg en Munster - op de verschillende
groeperingen der revolutionaire Dopers.
In Doopsgezinde Bijdragen nummer 5 (1979). pp. 41-55, bespreektĀ  de auteur deels het zelfde onderwerp onder de titel 'De chiliastische beweging der Wederdopers (1530-1535).

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 3 (1977) p. 120 verbeterd en aangevuld met de kennis van later]