Promotie Sjouke Voolstra op 2 juli 1982 op proefschrift over Menno's menswordingsleer

vrijdag 31 december 1982 Promotie Sjouke Voolstra op 2 juli 1982 op proefschrift over Menno's menswordingsleer

Op 2 juli 1982 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de godgeleerdheid Sjouke Voolstra, doopsgezind predikant te Eindhoven en docent in de doopsgezinde geloofs- en zedeleer aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam, op een proefschrift getiteld: "Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste
incarnatieleer". Promotor was Prof. Dr Irvin B. Horst.
Het boek telt 245 bladzijden, inclusief een personen- en zakenregister, samenvattingen in het Engels en in het Duits en een bijlage met de transcriptie van Melchior Hoffmans tractaat over de incarnatie, in het oorspronkelijke Niederdeutsch.
Een handelsuitgave, in de reeks Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica nr 8, kwam voor fl 38,50 op de markt bij Uitgeverij Kok te Kampen. ISBN 902422074.

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 8 (1982) p. 142]

In DB nieuwe reeks nummer 9 (1983) staat een bespreking door Helmut Isaak, op pp. 139-141