Promotie O.H. de Vries op 20 september 1982 op proefschrift over de vroeg-doperse theologie van de geschiedenis

vrijdag 31 december 1982 Promotie O.H. de Vries op 20 september 1982 op proefschrift over de vroeg-doperse theologie van de geschiedenis

Op 30 september 1982 promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de godgeleerdheid O.H. de Vries, docent in de systematische theologie en de geschiedenis en leerstellingen van het Baptisme aan het Seminarium van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland te Bosch en Duin, op een proefschrift getiteld: "Leer en praxis van de vroege Dopers, uitgelegd als een theologie van de geschiedenis". Promotor was Prof. Dr. O.J. de Jong.
Het boek telt 248 bladzijden en is voor fl 39,50 op de markt gebracht door Uitgever Gerben Dykstra te Leeuwarden.
ISBN 907052208x.

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 8 (1982) p. 142]

In DB nieuwe reeks nummer 9 (1983) staat een bespreking door Sjouke Voolstra op pp. 141-144