Brochure over Nederlandse Doopsgezinde hulp aan gevluchte Zwitserse geloofsgenoten

dinsdag 31 december 1985 Brochure over Nederlandse Doopsgezinde hulp aan gevluchte Zwitserse geloofsgenoten

De Doopsgezinde Historische Kring gaf ter gelegenheid van het Wereldcongres te
Straatsburg (24 - 29 juli 1984) de brochure Dutch Aid to Swiss Brethren. The
Records at Amsterdam uit (ISBN 9070164612).
Dit rijk geïllustreerd werkje (16 blz.) werd in opdracht van de redactiecommissie van de DHK geschreven door Irvin B. Horst, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de illustraties.
De brochure wilde de aandacht vestigen op de rijke collectie archivalia in de Archieven
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, die betrekking hebben op de hulp vanuit Nederland aan de Zwitserse Broeders, die in de 17e en 18e eeuw om geloofsredenen moesten vluchten.
Deze, wat opmaak en druk betreft, mooiste uitgave van de DHK was voor fl 6, bij de DHK te bestellen (buitenland fl 10,-; in beide gevallen incl. verzendkosten).