'Vrij en Volkomen': inaugurale rede Sjouke Voolstra op 25 maart 1985

dinsdag 31 december 1985 'Vrij en Volkomen': inaugurale rede Sjouke Voolstra op 25 maart 1985

Op 25 maart 1985 sprak Sjouke Voolstra de rede 'Vrij en volkomen : Rechtvaardiging en heiliging in dopers perspectief' uit. bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Christelijke geloofs- en zedenleer aan het Doopsgezind Seminarium.
Lees hier een weergave door de redactie van de Leeuwarder Courant: "Kerkelijk vredesgetuigen mist theologische basis"
De rede werd uitgegeven door Kok te Kampen. (ISBN 902422909x) 22 blz. fl 7,50.

Een kritische bespreking 'Voolstra, de vredesbeweging en de weg terug' gaf G. Roos op 30 maart 1985 in zijn rubriek 'Van het kerkelijk erf', in het Reformatorische Dagblad. Daarin schrijft de chef kerknieuws van het R.D. onder meer: 'Het kan niet ontkend worden dat Voolstra het zwakke punt van Doperdom en vredesbeweging heeft aangewezen. Hij wijst zelfs op de weg om uit de impasse te komen. Maar helaas bewandelt hij die weg in omgekeerde richting.( ... ) Beter is het om te rade te gaan bij wat onze vaderen door het "nieuwe" licht van de zestiende-eeuwse Reformatie op grond van Gods Woord hebben gezocht en beleden. Beter is het om terug te gaan tot Luthers vraag naar een genadig God dan om een nieuwe, onmiskenbaar wereldse interpretatie van de leer van de rechtvaardiging te zoeken,' aldus G. Roos in het R.D.

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 11 (1985) p. 218]