Het Archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (in 1989)

zondag 31 december 1989 Het Archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (in 1989)

Het Archief van de VDGA (Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam) is ondergebracht in het Gemeentearchief (ook wel Stadsarchief) van Amsterdam.
Het is aldaar geregistreerd als: PA-565.

Deze omvangrijke collectie van manuscripten, kerkelijke, gerechtelijke en particuliere archivalia vormt als primaire bron voor kerkhistorisch en genealogisch onderzoek de pendant van de Doopsgezinde Bibliotheek. Het hoofdbestand (in 1989): ca. 120 strekkende meter, is beschreven in de driedelige Inventaris der
Archiefstukken door J.G. de Hoop Scheffer (1883-84). Het archief bevat onder
meer alle bewaard gebleven bescheiden der Amsterdamse gemeenten, haar instellingen, die van gemeenten elders in Nederland, correspondenties met buitenlandse zusterinstellingen, overheden en particulieren, archivalia van de verschillende sociëteiten, van de A.D.S., de D.J.B., etc.

Een deel echter (brieven voornamelijk) is ondergebracht in de Handschriftencollectie
van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Het betreft de Inventarisnummers (afdeling A): 1-545, 549-558, 567, 578, 598-599, 612-698, 704, 709-739, 744-753, 755-773, 2311-2319, 2324-2330 en 2332-2334.

Daarnaast bezit ook de Doopsgezinde Bibliotheek nog enkele meters handschriftelijk materiaal, uiteenlopend van oude kronieken, traktaten e.d. in boekvorm, tot door schenking of bij legaat verworven belijdenissen, prekenbundels en manuscripten (o.a. van Binnerts, Blaupot ten Cate, Kühler en Meihuizen). Een deel daarvan is gecatalogiseerd in de alfabetische fiche-catalogus op de Mennonitica Zaal.

Een afzonderlijke handschriften-catalogus is in voorbereiding.

Voor inlichtingen c.q. bezoek wende men zich tot resp.:
Gemeentearchief Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Handschriftenzaal, afd. ZKW,
Doopsgezinde Bibliotheek, t,a.v. conservator

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 15 (1989) pp. 186-187 door Piet Visser]