Congres over Doopsgezinden en Kunst in de 17e eeuw

zondag 31 december 1989 Congres over Doopsgezinden en Kunst in de 17e eeuw

Op vrijdag 27 oktober 1989 hield de Doopsgezinde Historische Kring (DHK)
in de kerk 'by 't Lam', Singel 452 te Amsterdam, een congres over de relatie van
doopsgezinden tot beeldende kunst en literatuur in de 17e eeuw. Min of meer
centraal stond de vraag of, en zo ja hoe de doperse opvattingen over leer en
levenswijze van invloed zijn geweest op de artistieke productie van doopsgezinde
kunstenaars.
De volgende sprekers leverden een bijdrage: dr. P. Visser (doperse rederijkers
in Hoorn, De Rijp en Rotterdam), dr. H. Miedema (een schilderij van Karel van
Mander), dr. P.E.L. Verkuyl (Van Manders Olijf-bergh), drs. K. de Bruijn (de invloed van doopsgezinde liedboeken), dr. l.H. van Eeghen (Jan en Caspar Luyken), drs. C. Schuckman (grafiek van !zaak Vincentsz. van der Vinne) en prof. dr. J. Bruyn (doopsgezinden en schilderkunst).

De lezingen van maximaal een half uur zijn tot artikelen uitgewerkt voor het eerste themanummer van de Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 16 (1990), het wetenschappelijk jaarboek van de DHK.

Tijdens de lunchpauze bestond er gelegenheid tot bezichtiging van de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 425 (aan de overzijde van de kerk 'by 't Lam').

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 15 (1989) p. 187]