OVT tweeluik over de de wederdopers in Münster

zondag 7 januari 2001 OVT tweeluik over de de wederdopers in Münster

Op 7 & 14 januari 2001 zond het VPRO-radioprogramma OVT in haar rubriek 'Spoor Terug' een tweeluik uit over de gebeurtenissen in Münster in 1534.
Sjouke Voolstra leverde bereidwillig medewerking met toelichtingen samen met o.a. Luc Panhuysen, welke laatste toen net het boek gepubliceerd had:
De beloofde stad: opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers

Bij het uitstapje (of officiëler: de DHK-ledenbijeenkomst) van voorjaar 2001) naar een tentoonstelling over de perikelen in Münster in de 16e eeuw, bereidde men zich tijdens het vervoer erheen inhoudelijk voor op de materie door te luisteren naar cassettebandjes van deze uitzending.

Maar ziet (of beter: hoort): door het onvolprezen VPRO-audio-archief is dit tweeluik nog steeds of, nu opnieuw, voor iedereen te beluisteren.

Hieronder de inleidende tekst van de VPRO-site tot deel 1:
In Münster zou de Apocalyps plaatsvinden, zou Christus weer op aarde komen. Met Pasen 1534. Van heinde en verre kwamen Nederlandse protestantse wederdopers daarom naar de Duitse stad. De sekte neemt de stad in 1534 in. De leiders zijn de Nederlandse zwerfprofeten Jan Matthijsz en Jan van Leiden, die elkaar uit Leiden kenden. Ze profiteren van een machtsvacuüm in de stad. Als ze Münster hebben overgenomen, beginnen ze die naar hun eigen ideeën in te richten. De bewoners van de stad worden gedwongen om wederdopers te worden. De rest werd de stad uitgejaagd. Deel 1 van een tweeluik, 'De opkomst'. Samenstelling Jos Palm en Luc Panhuysen. Presentatie Astrid Nauta, teksten Aad Bos

klik hieronder voor deel 1 van 7 januari 2001;
[N.B. 
de vpro-player moet gestart worden op (en men moet hem daarom eerst precies schuiven naar): 1:21:55Hieronder de inleidende tekst van de VPRO-site tot deel 2:
Op eerste paasdag 1534 sneuvelde Jan Mattijsz, de profeet van de protestantse wederdopers. Jan van Leiden werd zijn opvolger. Maar de profetie over de datum van het einde der tijden van Matthijsz was niet uitgekomen. De wederdopers begonnen aan hun goddelijke missie te twijfelen. Bovendien waren er praktische problemen. De troepen van de bisschop buiten de stad worden steeds sterker. Jan van Leiden ging over op een oorlogseconomie. Over de ondergang van de wederdopers. Deel 2 van een tweeluik, De ondergang. Samenstelling Jos Palm, Luc Panhuysen en Gerard Leenders. Presentatie Astrid Nauta.

klik hieronder voor deel 2 van 14 januari 2001;
[N.B. de vpro-player moet gestart worden op (en men moet hem daarom eerst precies schuiven naar): 1:21:36