400 jaar Doopsgezinden in de Singelkerk in Amsterdam : Niemand vertelt mij wat ik moet geloven

zondag 28 september 2008 400 jaar Doopsgezinden in de Singelkerk in Amsterdam : Niemand vertelt mij wat ik moet geloven

Op 28 september 2008 zond de IKON een 'intiem portret' uit van doopsgezind leven in Amsterdam. Dit ter gelegenheid van het feit dat er in de Singelkerk 400 jaar een gemeente bestond.
Kijk hieronder alsnog naar deze uitzending, die door het VPRO-webarchief ter beschikking is gesteld.
N.B. Het laden van deze hier ge-embedde video van de VPRO-site kan enige tijd in beslag nemen; wanneer dat te lang duurt kan ook nog via de VIMEO-website de uitzending (in groter beeld) worden gezien: klik daarvoor hier.

De VPRO site meldt het volgende over de inhoud:
"De zelfgeschreven geloofsbelijdenis en de doop op volwassen leeftijd vormen de kern van de doopsgezinde kerk.
Dit leidt tot de unieke situatie dat op een zonnige Pinksterzondag in 2008 elf 'kandidaten' in de Singelkerk in Amsterdam na een lang proces van denken, praten, schrijven en herschrijven hun eigen geloofsbelijdenis formuleren.
In Niemand vertelt mij wat ik moet geloven worden drie belijdeniskandidaten met een camera gevolgd in de aanloop naar belijdenis en doop.
Jan (30) is Nederlands Hervormd opgevoed en bekeerde hij zich op zijn zeventiende tot een Evangelische gemeente. 'Ik liet me toen dopen door onderdompeling. Door mijn nieuwsgierigheid schuwde ik het niet andere boeken te lezen dan waaraan goedkeuring werd gegeven. Toen ik de twintig was gepasseerd, was het alsof ik opeens wakker werd. Mijn wereldbeeld lag aan diggelen.'
Olaf (38) groeide op diep in het katholieke zuiden. Hij is gedoopt, maar kon zijn homoseksualiteit niet verenigen met het gedachtegoed van de Rooms Katholieke Kerk. Via zijn vriend kwam hij in aanraking met de Doopsgezinden en besloot hij zich bij deze gemeenschap aan te sluiten.
De vriend van Olaf, Kees (36), werd in Groningen geboren in een eeuwenoud doopsgezind geslacht. Zijn broer Henk werd dominee in Amsterdam, maar zelf voelde hij niet de innerlijke behoefte zich bij de Doopsgezinden aan te sluiten. Pas na een ziekte en gesprekken met Olaf besloot hij toch op zijn oude nest terug te keren.
Anna (29) promoveert op de geschiedenis van Doopsgezinde gemeenschap van 1530 tot 1850. Ze voelt zich thuis in deze kerk, is ermee opgegroeid, maar laat zich niet dopen. 'Ik ben er voor mijzelf nog niet uit wat ik met het geloof moet, wat het voor mij betekent. Het zijn te veel vage concepten, ik kan hier nog geen ja op zeggen. Ik ben er dus nog niet aan toe. Maar zeg nooit nooit.'":
Zie hieronder de uitzending