VPRO-OVT over expositie Gedoopt!

zondag 3 april 2011 VPRO-OVT over expositie Gedoopt!

Het VPRO-radioprogramma OVT wijdde op zondagochtend 3 april 2011, tussen 10.00 uur en 11.00 uur een groot gedeelte van de uitzending aan de doopsgezinden in Nederland (meer speciaal in Amsterdam), dit naar aanleiding van de expositie ‘GEDOOPT!: Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland’, samengesteld door Piet Visser en Anna Voolstra.

Hieronder kan men de uitzending alsnog beluisteren in de vpro-player
N.B. De uitzending begint iets voor 5 minuten (dit in verband met het eraan voorafgaande ANP-nieuws en de aansluitende algemene cultuurtips voor dat weekend),

Let wel
: af en toe zijn er korte stilte-hiaten in verband met technische problemen die er toen waren in de ‘live’ uitzending. Wanneer men dan echter even wacht komt het geluid gewoon terug
. Zie ook de tijdcode hieronder bij 29.00 min

4.00 min. begitune OVT. algemene info over programma.
presentatie: Michal Citroen & Jos Palm.

4.58 begin onderdeel over de wederdopers / doopsgezinden introductie over expo Gedoopt! over 5 eeuwen doopsgezinden Nederland. O.a. een auditieve rondgang onder leiding van Anna Voolstra langs enkele tentoongestelde martelwerktuigen
11.51 tot 18.21 is er een intermezzo (o.a. Anton van Hooff over tolerantie voor
homoseksualiteit in de oudheid)

18.21
voortzetting met gesprek met Anna Voolstra, Piet Visser en Luc Panhuysen over de aard van het vroege anabaptisme, 'Münster', ontwikkleingen in Amsterdam en het optreden van Menno
29.00 kort hiaat in de live-uitzending tot: 29.32
29.32 voortzetting gesprek
32.20 De Heren Vocaal met oude (17e & 18e euwse) doopsgezinde liederen
35.43 voortzetting gesprek
36.17 column van Nelleke Noordervliet over de brief die martelares Maeyke Wens' schreef aan haar zoon, vóór ze de brandstapel op ging
39.15 voortzetting gesprek. Over Menno Simons
56.10 De Heren Vocaal met oude doopsgezinde liederen
57.48 aankondiging voor uitzending na 11.00
1.00.00 nos journaal 3-4-2011
1.03.00 voortzetting ovt met tune
1.03.42 onderdeel over pronkstukken uit Bijzondere Collecties van de UvA, gepresenteerd door de conservator presentatoren Michal Citroen & Jos Palm
1.21.00 De Heren Vocaal met oude doopsgezinde liederen (tekst van de doopsgezinde Aagje Deken)
1.24.10 intro naar overige onderdelen programma
1.24.40 Marnix Koolhaas over historische actualiteit
1.25.50 docu over de 'Vasa' Zweeds koninklijk schip dat verging in de 17e eeuw.
1.57.15 eind

     

gedoopt_affiche_expo Wederdopers -hortenius -oproer -gr
affiche expositie Gedoopt! Hortensiusoproer

  Het programma werd ‘live’ vanaf de locatie Bijzondere Collecties van de UBA aan de Oude Turfmarkt 129 uitgezonden. Aan tafel bij presentator Jos Palm schoven aan: Luuc Panhuysen, Anna Voolstra en Piet Visser. De directe aanleiding vormde de tentoonstelling ‘Gedoopt! : Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland’ (waarvan Voolstra en Visser ook de samenstellers waren). Onderwerp van gesprek vormde uiteraard het doperdom door de eeuwen heen, met name ook de 19de en 20ste eeuw, maar dan vooral opgehangen aan de levens van ‘Bekende Nederlanders’ uit heden en verleden.

De titel van de tentoonstelling werd overigens tevens toegekend aan het dubbelnummer van het  DHK-jaarboek dat begin 2011 verscheen: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr. 35/36 (jaargang 2009/2010; met als stofomslag het affiche van de tentoonstelling), De flaptekst van dit nummer geeft een idee van de enorme variëteit van de inhoud :
“Zo wordt er aandacht besteed aan het 150-jarig bestaan van het tijdschrift, aan 200 jaar Algemene Doopsgezinde Sociëteit en aan het feit dat 100 jaar geleden voor het eerst in Nederland een vrouw op de kansel stond, en wel in een doopsgezinde gemeente. Daarnaast zijn er artikelen over rijkdom en armoede onder doopsgezinden, en over de invloed ervan op de geloofsgemeenschap. Ook bevat dit jubileumnummer een groot aantal biografische schetsen van illustere doopsgezinden, zowel afkomstig uit de wetenschap als uit disciplines als de politiek, de zakenwereld, kunst en cultuur. Tenslotte treft de lezer artikelen aan over uiteenlopende onderwerpen als bruiloftsgedichten, een achttiende-eeuwse rondreis door Nederland, doopsgezinden in de vroege zeventiende eeuw, dopers in Duitsland en wat dies meer zij. Dit bijzondere jubileumnummer verschijnt in februari 2011 bij de opening van een tentoonstelling rond bekende negentiende-eeuwse doopsgezinden”.