Marcel Kremer promoveert op huwelijksvoorwaarden bij Groninger Oude Vlamingen

vrijdag 13 december 2013 Marcel Kremer promoveert op huwelijksvoorwaarden bij Groninger Oude Vlamingen

Op vrijdag 13 december 2013 promoveerde Marcel Kremer aan de UvA op het proefschrift:
'Huwelijk en vermogen : Een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).

N.B.
Voor geïnteresseerden in de details is vanaf dinsdag 16 december 2014 de elektronische versie van de dissertatie integraal online leesbaar of downloadbaar via de 'repository' van de Universiteit van Amsterdam. Klik daarvoor hier

Naast promotor prof. Cappon, was langjarig DHK bestuurslid en hoofdredacteur van de DB, prof Piet Visser, hoogleraar in de geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen, co-promotor. Om de doopsgezinde connectie nog meer te benadrukken vond de plechtigheid plaats in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam en on top of all betrof het dan ook nog een promovendus die lid zou worden van de redactie van de Doopsgezinde Bijdragen !

Het is een casestudy waarin huwelijksvoorwaarden zijn onderzocht op afspraken met verzorgingsaspecten voor langstlevende echtgenoten. Voor huwelijksvoorwaarden, níet voor testamenten, is gekozen omdat huwelijksvoorwaarden destijds hoofdzakelijk bepalingen bevatten met in beginsel onherroepelijke erfrechtelijke consequenties.
Het proefschrift is een multidisciplinair werk : zowel rechtshistorische als  rechtstheoretsche, binnen een sociaal-eocnomische context door een prosopografisch  en demografisch onderzoek.

Om dit breed opgezette onderzoek praktisch kans van slagen te geven, beperkte Kremer zich op drie manieren: temporeel: 1699-1809, geografisch: stad Groningen en sociologisch: doopsgezinden, waartoe zowel arme als zeer rijke inwoners behoorden. Zelfs wat die laatste groep betreft ging hij nog verder door er ook een toespitsing aan toe te voegen tot de (tot 1809 zelfstandige) stroming van de Groninger Oude Vlamingen.

Toch concludeert de auteur: “ondanks de specifieke onderzoekspopulatie komt de religieuze context van de verzorging van de langstlevende echtgenoot weinig aan de orde”.Ja, hij vervolgt: “Van specifieke doopsgezinde opvattingen over de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot is niets gebleken.” [cursivering red DHKonline]

Het boek bevat 681 blz. met een cd-rom. De handelseditie is uitgegeven door Kluwer in de reeks Ars Notariatus. 155.