Doperse Documentaire Reeks, nummer 5 verschenen: 400 jaar DG Aardenburg

maandag 1 december 2014 Doperse Documentaire Reeks, nummer 5 verschenen: 400 jaar DG Aardenburg

Op 29 november 2014 werd in Aardenburg tijdens een geanimeerde najaarsbijeenkomst van de DHK het 5e nummer binnen de Doperse Documentaire Reeks gepresenteerd.
Onder de titel 'Dopers leven' wordt de geschiedenis van 400 jaar Doopsgezinde Gemeente Aardenburg door de auteurs André Bauwens en Estelle Slegers Helsen belicht en verhaald.
Lees verder hierover ook het uitgebreidere bericht over het boek.

Het boek is te bestellen door overschrijving van € 21,00 op:
bankrekening NL 47 TRIO 0197796257
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg,
onder vermelding van het postadres.
Bij ontvangst van genoemd bedrag wordt het boek opgezonden.

Van harte aanbevolen!