Alle 7 delen 'Doperse Stemmen' nu online

maandag 9 juni 2014 Alle 7 delen 'Doperse Stemmen' nu online

Naast de 'Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks', gaf de DHK vanaf 1975 ook nog een andere serie publicaties uit, genaamd 'Doperse Stemmen' waarin een zevental klassiek geworden teksten uit de doperse geloofstraditie opnieuw uitkwamen, sommige voor het eerst in een hedendaagse Nederlandse hertaling. Deze staan vanaf nu allemaal te lezen op deze site, onder het menu Publicaties.  Het gaat om:

 

 

  1. De 'Broederlijke Vereniging', ook bekend als de 'Schleitheimer artikelen', in een vertaling van de teksteditie door Heinold Fast, met inleiding, commentaren en bibliografie
  2. Menno Simons' meditatie op de 25e Psalm', eveneens met inleiding, en bibliografie en zelfs met een 'handreiking voor gesprek' in de gemeenten
  3. 'Vreemdelingen en Bijwoners', een selectie vredesgetuigenissen uit het Nederlandse Doperdom
  4. 'De ordonnantie Gods', het geschrift van een andere vroege anabaptistische prediker die invloed kreeg in de Nederlanden: Melchior Hoffman
  5. De 'Confessie van Dordecht 1632'
  6. Uyt Babel ghevloden in Jeruzalem ghetogen', Menno Simons' geschrift waarin hij zijn toetreding tot het doperdom (en uittreding uit het 'pausdom') beschreef
  7. 'Een gemeente van heiligen', teksten van en disputen met Menno Simons over de kenmerken van de ware kerk (welke eigenschappen traditioneel samengevat werden als een gemeente 'zonder vlek of rimpel'). Ook deze tekstuitgave kreeg een handreiking voor gesprek in de gemeenten mee