Oudste nrs. 1861-1863 online

zaterdag 31 mei 2014 Oudste nrs. 1861-1863 online

In 1861 verscheen voor het eerst een tijdschrift met de titel  'Doopsgezinde Bijdragen'. Tegenwoordig wordt aan die titel, wanneer hij geciteerd wordt, in de wandeling daaraan toegevoegd 'oude reeks'. De eerste drie nummers, uit 1861, 1862 en 1863, zijn nu voor het eerst als een digitaal doorzoekbare tekst online beschikbaar geworden. Er zullen nog meer nummers volgen.

Overigens geldt dit zelfde voor de 'nieuwe reeks' waarvan nu al de eerste zes nummers, uit 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 en uit 1980 te lezen zijn

Nota Bene: de doorzoekbaarheid kent wel haar grenzen binnen de huidige technologie van optische tekenherkenning (OCR). Er is doorgaans een foutenmarge van tussen de 10 à 20 procent, zodat cruciale woorden, namen en plaatsen soms niet gevonden worden als men er naar zoekt in een nog zo correcte spelling, dus zelfs als men de 19e eeuwse spellingsvarianten zou kennen en gebruiken. Want ook die kan dus soms verkeerd gelezen zijn door de software.

Gehoopt wordt dat de DHK in de nabije toekomst hier een correctieronde over heen kan laten gaan.