Symposium bij afscheidsoratie Piet Visser

vrijdag 13 juni 2014 Symposium bij afscheidsoratie Piet Visser

Op vrijdag 13 juni  om 15.45 uur, hield Piet Visser, in Het Auditorium van de VU, zijn afscheidsoratie als hoogleraar geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen:
Menno’s manco’s. De doopsgezindheid binnen het mondiale mennonietisme

Na 17.00 uur waren er nog korte toespraken met aansluitend een receptie.

De oratie werd voorafgegaan door een SYMPOSIUM, van 10 tot 15.00 uur, met als thema:
“RELIGIOUS MINORITIES AND CULTURAL DIVERSITY IN THE DUTCH REPUBLIC”.
sprekers waren:
Prof. dr. Gary Waite (University of New Brunswick) over:
Radical Religion, the Formation of New ldeas and the Early Enlightenment in the Netherlands, 1570-1640
Prof. dr. Michael Driedger (Brock University) over: “Doopsgezinden and Early Modern Dutch Political Culture
Drs. Adriaan Plak (Conservator Kerkelijke Collecties Universiteit van Amsterdam) over: “Piets Groote Vischnet in de vijver van het Lusthof
Drs. Anna Voolstra (VU) over: “Lid of lidmaat? Amsterdamse dooppraktijken uit de 17de en 18de eeuw
Daarna volgde nog een optreden van Kees Posthumus en Juul Beerda met hun gelgenheidsprogramma: “Schabaelje!”, door henzelf als volg toegelicht:
De twee behoorlijk obscure broertjes Schabaelje bestormen met succes de markt van de religieuze literatuur. Hun ‘Lusthof is een regelrechte bestseller in de zeventiende eeuw en lang daarna. Pas ontdekte historische bronnen werpen een nieuw en soms ontluisterend licht op de Schabaeljes. Het is de hoogste tijd voor het ware verhaal achter twee doopsgezinde doordouwers.
Het geheel vond plaats in:  Het Auditorium, in het hoofdgebouw van de VU,