'Bijdragen‘ nr 39 (2013) uit

zaterdag 7 juni 2014 'Bijdragen‘ nr 39 (2013) uit

Begin april 2014 verscheen het nummer dat eigenlijk nog hoorde bij de jaargang 2013. Onderstaand kan men alvast de titels van de artikelen lezen uit deze aflevering, die ook deze keer weer gaan over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de doopsgezinden. Niet-DHK-abonnees kunnen het nummer bestellen bij Uitgeverij Verloren, te Hilversum.

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 39 (2013)

JELLE BOSMA & PIET VISSER - Redactioneel - pp. 9 t/m 12

ARTIKELEN

 • ANNA VOOLSTRA - Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel. 40 jaar Doopsgezinde Historische Kring - pp. 13 t/m 26
 • PIET VISSER - Van baksteenbruin naar veelkleurigheid. De metamorfose van de Doopsgezinde Bijdragen gedurende 40 jaar DHK - pp. 27 t/m 50
 • ADRIAAN PLAK - ‘Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind sijn’. Rumspringa in de Doopsgezinde Bibliotheek - pp. 51 t/m 66
 • EDWIN DE JONG - De huidige Doopsgezinde Gemeente Ouddorp in perspectief - pp. 67 t/m 74
 • ELMA POSTHUMA-GRINWIS - Een opmerkelijke geschiedenis! De doopsgezinde Gemeente te Ouddorp - pp. 75 t/m 106
 • GERARD JASPERS & WOUTER MEEDER - Van Zürich tot Emden. De zestiende eeuw in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - pp. 107 t/m 162
 • GEOFFREY DIPPLE - Nederlandse doopsgezinden en de doperse bijdrage aan religieuze tolerantie - pp. 163 t/m 174
 • GARY K. WAITE - Dissidente dopers, creatieve handwerkslieden en het bijzondere godsdienstige en intellectuele klimaat van de Nederlandse Republiek - pp 175 t/m 196
 • ALEX NOORD - ‘Terwijl men Beeld en Staf der Majesteiten ziet; De Godsdienst, Vryheid, Recht en Wijsheid rust geniet.’ Govert Bidloo (1649-1731), vertrouweling en propagandist van Willem III, stadhouder van de Republiek en koning van Engeland - pp. 197 t/m 220
 • ERNST HAMM - Doopsgezinde verzamelpunten. Martelaren en instrumenten - pp. 221 t/m 256
 • WILLEM STUVE - De doopsgezinde gemeenten tussen Vecht en Eem - pp. 257 t/m 274


TEKSTEDITIE

 • PIET VISSER (ed.) - ‘Ick wou wel dat ick u tongh hadde’. Een gedenkwaardig gereformeerd-mennist godsdienstgesprek over de doop tussen Tieleman Jansz van Braght en Gerardus Aemilius te Oud Beijerland (1663) - pp. 275 t/m 352


RECENSIES

 • PIET VISSER - Die Schriften des Menno Simons; Gesamtausgabe - pp. 353 t/m 355
 • PIET VISSER - Abraham Friesen, Reformers, radicals, revolutionaries; anabaptism in the context of the Reformation conflict - pp. 355 t/m 358
 • PIET VISSER - Paul Valkema Blouw, Dutch typography in the sixteenth century; the collected works - pp. 358 t/m 360
 • PIET VISSER - Alastair Hamilton, The Family of Love II: Hiël (Hendrik Jansen van Barrefelt); addenda to The Family of Love I. Hendrik Niclaes - pp. 361 t/m 364
 • BERT DOP - Sebo H. Abels, Geschiedenis der doopsgezinden in de Groninger veenkoloniën en Selwerd [1590-1811] - pp. 364 t/m 368
 • MIRJAM VAN VEEN - Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter, Adriaan Koerbagh 1633-1669 - pp. 368 t/m 369
 • PIET VISSER - Alfred R. van Wijk, Van beleren naar beleven; tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012) - pp. 370 t/m 372
 • JELLE BOSMA - Hans-Jürgen Goertz, John Howard Yoder - radikaler Pazifismus im Gespräch - pp. 372 t/m 374


SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR - pp. 375 t/m 378

VERENIGINSGNIEUWS
LEDENLIJST -  p. 379
PERSONALIA AUTEURS - pp. 380 t/m 382