Anne Zernike in bijbels museum

zondag 15 juni 2014 Anne Zernike in bijbels museum

Opnieuw staat Anne Zernike, drie jaar na de herdenking van het feit dat zij 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke predikant in Nederland werd, in de aandacht, en wel drievoudig, via promotie, tentoonstelling en preekwedstrijd:

1. Vanaf  zaterdag 7 juni 2014 is er een tentoonstelling over Anne Zernike’s leven en werk in het Bijbels Museum aan de Herengracht 366-368 te Amsterdam, van 6 juni tot 13 oktober 2014:
Een vrouw in het wondere ambt: Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland
Tevens biedt het Bijbels Museum in het kader hiervan een Rondleiding met een speciaal arrangement voor groepen.

2. Op 3 juli 2014, om 9.00 uur 's ochtends, promoveert Froukje Pitstra op een biografisch onderzoek naar Anne Zernike, in het Academiegebouw van de RUG, Broerstraat 5, Groningen, getiteld:
Ontelbare enkelvouden’. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972): een biografie
"In deze biografie worden naast de periode rondom haar aantreden als Doopsgezinde predikante in 1911 en haar huwelijksjaren (1915-1920), ook haar jeugdjaren in Amsterdam en haar lange leven in Rotterdam, als voorgangster van een afdeling van de Nederlandse Protestantenbond, beschreven. Haar liefde voor de kunsten, haar opvatting over het predikantschap van vrouwen en over de vrouwenbeweging, haar worsteling met het pacifisme en haar radicale opvattingen over vrijzinnigheid vormen daarbinnen de belangrijke thema's" (aldus het RUG-persbericht).

Zie voor een blik op Froukje Pitstra en haar promotieonderzoek ook de door Omrop Fryslân geproduceerde documentaire over (Pitstra’s studie naar) Anne Zernike:
'Anne Zernike: "Om it leauwen en de sinnigens"'
met geënscèneerde ’stills’ van Zernike in haar 1e gemeente Boven Knijpe.
De documentaire heeft Nederlandse ondertitels.

3. Tenslotte was er op 15 juni, ter ere van Anne Zernike, een spreek- zowel als een preekwedstrijd, in Paradiso. De drie finalisten brachten zelf om 11.00 uur 'live' (in deze voormalige kerk van de Vrije Gemeente, waar Anne Zernike haar besluit nam predikant te worden) hun verhaal van 1000 à 1200 woorden.
Dit alles onder de titel:
‘“Alle kunst is heilig”: in de voetsporen van Anne Zernike‘,