Trouw-feuilleton over doopsgezind predikant annex pionier van wandeltoerisme

zaterdag 28 juni 2014 Trouw-feuilleton over doopsgezind predikant annex pionier van wandeltoerisme

In de zomer van 2014 schreef de reisjournalist Flip van Doorn in de zaterdagse Trouw-bijlage 'Zomertijd', een feuilleton in 8 delen met verslagen van zijn wandelingen in het voetspoor van zijn oudoom, de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk.
Jacobus Craandijk (1834-1912), doopsgezind predikant te Borne, Rotterdam en Haarlem, was, door zijn vele verslagen van wandelingen in Nederland, gepubliceerd in wandelgidsen, een belangrijke factor in het populair worden vanaf het derde en vierde kwart van de 19e eeuw, van deze relatief moderne vrijetijdsbesteding in Nederland.
Van Doorn wilde met zijn reeks naar eigen zeggen een "monument" oprichten voor Craandijks "pionierswerk", dat deze zelf zag als een monument voor het verdwijnend Nederland. Volgens Van Doorn zijn echter zeker driekwart van de wandelingen die ds. Craandijk heeft uitgezet, heden ten dage nog steeds te lopen.
Van Doorn legt Craandijks "observaties naast de zijne om zo een helder beeld te schetsen van de eerste prille stapjes van het Nederlands wandeltoerisme en de tijd waarin dat opkwam".

Op zaterdag 28 juni 2014 schreef Van Doorn een inleidend artikel tot dit feuilleton. En op 15 februari 2014 verscheen al een eerste artikel over zijn wandelactiviteiten in het voetspoor van zijn oudoom.

Zie hier een met vertraging verschenen In Memoriam uit het Doopsgezind Jaarboekje van 1915, geschreven door A. Binnerts Sz. over wandel-dominee Craandijk.

In het dubbelnummeer van de Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 35/36 (2009), staat op pp. 185-187 ook nog een kleine biografische schets over Craandijk van de hand van B. Rademaker-Helfferich.